Už po příjezdu na parkoviště před vrátnici je jasné, že o prohlídku je veliký zájem. Parkoviště je zcela plné a hosté tak parkují i v okolních ulicích. „Dobrý den, vítám vás v Adfors Hodonice. Prosím skupinku deseti lidí, ať mne následuje. Zde si vezměte ochranné brýle. Upozorňuji na zákaz fotografování," vítá jednu z mnoha skupinek návštěvníků průvodce. Na visačce má jméno Jiří Koryťák.

Průvodce v červeném tričku s výrazným logem firmy a číslovkou 350, informující o výročí trvání společnosti hosty upozorňuje na bezpečnost při prohlídce. „Půjdeme na takzvaný kopeček na prohlídku zpracování tapet. Pak nás čeká spodní závod na hutní zpracování. Půjdeme přes velín, kolem vany, na tažírnu až na textilní zpracování skleněného vlákna," říká průvodce.

Skupinka vstupuje do obrovské haly. Lidé jsou rádi, že mají v uších špunty, které si na pokyn průvodce vzali v předešlé místnosti. Hala hučí pracujícími stroji. Výklad zde nemá smysl, nic by nebylo slyšet. V další hale už je výklad možný. Návštěvníci vidí obrovské role tapet. „Tapeta na této roli má dva a půl tisíce metrů," informuje průvodkyně Jitka Štěpánková.

Lidé si se zájmem prohlíží provoz a překvapí je například vizuální kontrola případných kazů lidským okem.

Ještě větším zážitkem pak je návštěva velínu spodního závodu a především místa, kde je pěkně teplo. „Toto je tavicí vana. Teplota tavené hmoty je tisíc čtyři sta stupňů Celsia," přibližuje průvodce.

Lidé obdivují tavicí vanu a poslouchají další zajímavosti o výrobě skleněného vlákna. Pak se přesouvají do dalších výrobních prostor. Vidí, jak přichází sklo z vany do místa, kde se spřádá vlákno. Je už chladné, obsluha se o něj nepopálí. jeho tloušťka se pohybuje v mikrometrech.

Člověka s arachnofobií pak může zaskočit hala se snovacími stroji. „Do těch sítí bych se nechtěl zamotat," říká mladý muž své přítelkyni.

Dojem zanechává i návštěva velína. Na monitoru ukazuje průvodce, jaké materiály se sypou do zásobníků. „Tady je písek, tady kaolin, tady pak colemanit. Většina surovin je tuzemských," ukazuje průvodce na monitoru.

Návštěvníci kladou nejrůznější otázky. Na všechny se jim dostává odpovědi.

Na závěr asi devadesátiminutové prohlídky průvodci hostům děkují za návštěvu. „Nyní si můžete zajít na občerstvení a také si zasoutěžit. V rámci oslav 350. výročí našeho podniku jsme pro vás připravili tombolu, ve které prakticky každý vyhrává nějaký dárek," loučí se se skupinkou průvodce.

Před halou se v podzimním slunci baví desítky lidí. Sledují ukázky hasičů, soutěží nebo si dávají dobrou gulášovou polévku či párek.

„Je možné, aby ten podnik měl 350 let?" ptá se nevěřícně muž ve středním věku svého souseda při kávě, kterou pijí u stánku v areálu. „Je to tak, počátky firmy totiž sahají až do doby vládnutí Ludvíka čtrnáctého, kdy tehdejší předchůdci firmy vyráběli plochá zrcadla," ujišťuje známého jeden z mnoha návštěvníků hodonické firmy, dříve známé jako Vertex.