Stávající provozovatel má skončit ke konci září. Mezi dalšími body zasedání je i dotace z Jihomoravského kraje tělovýchovné jednotě, u níž bude zastupitelstvo řešit možnou výstavbu nových šaten pro sportovce. Zasedání se koná ve středu v pět hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

KRISTÝNA SKLENÁŘOVÁ