Výstavbu sluneční elektrárny u Oblekovic plánuje pražská společnost Micro Sun. Její zástupce, Milan Herzig, podal počátkem prosince na městský úřad žádost o vydání územního rozhodnutí.

V návrhu společnost informuje, že hodlá vybudovat dalších pětadvacet kusů solárních panelů, které přímo navazují na první stavbu kolektorů v Oblekovicích. Předchozí záměr zveřejnil městský úřad již v srpnu letošního roku. Společnost v ní uvádí, že v první části stavby postaví pětačtyřicet panelů kolektorů.

Postavit pět větrných elektráren plánuje u Čermákovic společnost ČEZ. Měly by dávat celkem deset megawatt energie. Ve zprávě společnost uvádí, že chce vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. „Výroba elektrické energie z energie větru je důležitým doplňkem energetického průmyslu. Při porovnání s jinými alternativními zdroji energie například biomasou, fotovoltaikou či malými vodními elektrárnami, je suverénně nejproduktivnější,“ uvádí ve svém záměru společnost. Krajští úředníci nyní posuzují případný vliv stavby na životní prostředí.