Tři větrné elektrárny u Pavlic nám nevadí. Dalších pět u Vranovské Vsi by mohlo stát, pokud se dohodne investor se zastupiteli obce. Takový je závěr posuzování vlivů stavby větrných elektráren na životní prostředí u obou obcí.
Místní jsou rozhodnutím úředníků pobouřeni a spojili se s právníkem.

Složitý proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí, který po celou dobu doprovází silný odpor místních obyvatel, skončil souhlasným stanoviskem krajských úředníků.
„Vlastní technické a technologické řešení záměru není z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí problematické. Navrhované moderní zařízení splňuje podmínky ochrany životního prostředí,“ uvádí se mimo jiné v obsáhlém závěru zjišťovacího řízení.

Rozhodnutí úředníků však nadzdvihlo místní obyvatele. „Všechny místní orgány, které do problému mají co mluvit a danou lokalitu znají, vydaly záporné stanovisko. Jediný souhlas, který investor potřebuje, nakonec ale vydali krajští úředníci. To je naprosto nepochopitelné,“ zlobil se předseda občanského sdružení Horizont Stanislav Holík.

Místní se proto spojili s právníkem a zvažují, jak budou dál postupovat. „My nyní podnikáme všechny možné právní kroky. Proces EIA není soudně napadnutelný, ale napadnutelná jsou další rozhodnutí, související se stavbou,“ uvedl jeden z odpůrců stavby Pavel Kvača.

Lidé, kteří se stavbou trvale nesouhlasí, se diví tomu, jak posuzovatel naložil s výsledkem dvou peticí. Pod ně se podepsalo téměř tři sta obyvatel obou vesnic. „Způsob, jakým posuzovatel zpochybňuje referendum, je otřesný. Úředníci v podstatě rozhodli v neprospěch obyvatel,“ řekl Kvača.

„EIA by měla především chránit obyvatele těch lokalit, kde by se mělo stavět a ne jít proti většině obyvatel a navíc zpochybňovat petice,“ doplnil Holík.
Rozdělení posuzování jednoho záměru na dvě části považují zástupci sdružení Horizont za nesprávné. „V návrhu investora se hovoří jen o jedné variantě stavby. Tu měli úředníci buď povolit nebo zamítnout a ne ji rozdělit na dvě části. To je naprosto nesprávné a zřejmě i nezákonné. Jsme proto rozhodnuti obrátit se i na soud,“ řekl Holík.

V závěru zjišťovacího řízení odůvodňuje posuzovatel částečný nesouhlas neexistující dohodou mezi investorem a zastupiteli. „Během procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí dosud nedošlo k dohodě mezi investorem a zastupitelstvem obce Vranovská Ves v souvislosti s počtem a rozmístěním větrných elektráren,“ píše se v dokumentu.

Záměr stavět potvrdil aktuálně zástupce investora. „Rozhodně elektrárny postavit chceme. Rádi bychom náš projekt dotáhli do vítězného konce,“ sdělil Jaromír Kovářík.