VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Součástí závodu v Egyptě bude i modlitebna

Znojmo /ROZHOVOR/ - Nejprogresivnější firma Znojemska míří do Afriky. Společnost Pegas Nonwovens chce v první fázi investovat do svého plánovaného egyptského závodu se dvěma výrobními linkami až šedesát milionů euro. Jeho uvedení do provozu zamýšlí už v roce 2013.

9.6.2011
SDÍLEJ:

Generální ředitel a člen představenstva společnosti Pegas Nonwovens František Řezáč. Foto: DENÍK/Archiv

„Rozhodnutí zahájit investici v Egyptě je prvním krokem v naší dlouhodobé strategii mezinárodní expanze,“ tvrdí generální ředitel a člen představenstva společnosti Pegas Nonwovens František Řezáč.


Proč jste se rozhodli v případě vaší expanze zrovna pro Egypt?
Rozhodnutí zahájit investici v Egyptě je prvním krokem v naší dlouhodobé strategii mezinárodní expanze. Volba právě Egyptu jako vhodné lokace zohledňuje jednání s jedním z našich nejvýznamnějších zákazníků, který aktuálně projevil zájem o dodávky našich produktů pro své výrobní závody na Blízkém východě. Od tohoto zákazníka jsme obdrželi předběžný příslib na dlouhodobé dodávky pro jeho závody v daném regionu. Je však třeba zdůraznit, že definitivní potvrzení realizace investice je podmíněno uzavřením smlouvy s tímto zákazníkem. K jejímu uzavření by mělo dojít v průběhu několika příštích měsíců.

Samozřejmě jsme podnikli analýzy všech aspektů celého projektu a více než rok jsme pečlivě zkoumali podnikatelské prostředí v celé oblasti a Egypt se ukázal jako nejlepší volba.

Máte už vyhlídnutou konkrétní lokalitu? Kde?
Ano, již podnikáme kroky, které povedou ke koupi konkrétního pozemku. Továrna bude pravděpodobně umístěna nedaleko Káhiry, v průmyslové zóně u města 6th October. Jedná se o nové kosmopolitní město, které se profiluje jako průmyslové, IT a finanční centrum.

Kdy by měla továrna v Egyptě vyrůst? Jakou bude mít (ve srovnání se znojemskou) kapacitu? Kolik v ní bude zaměstnáno lidí?
Výstavba závodu a linek je ve střednědobém horizontu naplánována do dvou fází. U první linky plánujeme uvedení do provozu v průběhu druhé poloviny roku 2013 a v závislosti na produktovém portfoliu by měla mít kapacitu zhruba 20 tisíc tun. V případě příznivých podmínek na trhu v regionu pak v letech 2015 a 2016 předpokládáme rozšíření závodu o druhou výrobní linku, díky které by celková kapacita závodu v Egyptě vzrostla až na 45-50 tisíc tun.

Naše odhady předpokládají, že v první fázi zaměstná egyptská továrna až 80 zaměstnanců, druhá fáze by už na počet zaměstnanců neměla být tak náročná.

Jen pro srovnání, továrny v České republice budou mít po náběhu nové výrobní linky kapacitu okolo 90 tisíc tun a budou zaměstnávat na 430 pracovníků.

Jaká je investice do továrny? Využijete na ni vlastní zdroje, nebo i úvěry?
Hodnota investice v Egyptě je v první fázi projektu plánována na cca 55-60 milionů EUR. Investice bude rozložena do tří let, přičemž největší částky budou vynaloženy v letech 2012 a 2013. Část investičních nákladů bude financována z peněžních toků z vlastní provozní činnosti, část pak z bankovních úvěrů. Vydání nových akcií neplánujeme.

Africký trh má v oblasti osobní hygieny pravděpodobně velký potenciál… Jsou i další oblasti lidské činnosti, kde se na tomto trhu vaše produkty uplatní?
Významná část naší produkce bude na základě již zmíněné smlouvy směřovat do oblasti osobní hygieny. Demograficky je tento region velmi perspektivní a to zejména díky vysoké porodnosti. Stejně tak jako v Evropě vidíme další možnosti uplatnění našich výrobků v oblasti zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví a dalších.

Předpokládáte, že právě Afrika je vaším regionem budoucnosti a že by tedy nynější investice nemusela být konečnou?
Rozhodli jsme se expandovat na mezinárodní úrovni a samozřejmě musíme sledovat vývoj nejen na trhu, kam právě vstupujeme, ale po celém světě. Neopominutelnou součástí tohoto procesu je soustředit se na rozvíjející se perspektivní trhy – Blízký východ, Asii, Latinskou Ameriku. Výstavba egyptského závodu je prvním krokem, přičemž věříme, že úspěch na tomto trhu podpoří expanzi i do dalších teritorií.

Jak budete na takovou dálku řešit nábor pracovníků? Už jste s ním začali? Počítáte i s tím, že tam alespoň na začátku budou i odborníci z Česka (Znojma)?
Náš projekt v Egyptě bude veden panem Philippem Ehretem, manažerem s bohatými zkušenostmi v oblasti výroby netkaných textilií a projektového řízení. Pan Ehret byl v nedávné minulosti zodpovědný za úspěšnou realizaci výstavby závodu na výrobu netkané textilie v Saudské Arábii, takže jsme přesvědčeni, že si s problémy a specifiky regionu poradí. Co se týče náboru pracovníků, ještě jsme ho nezahájili, v tomto ohledu máme dostatek času. Za získávání pracovníků bude odpovědné naše personální oddělení, které bude využívat služeb místních personálních agentur. Samotná výroba je náročná na technické znalosti a zkušenosti zaměstnanců obsluhujících linku, takže v počátečních měsících zcela jistě počítáme s odborným dozorem našich vlastních lidí.

Ověřovali jste si, jak v Egyptě funguje pracovní trh, pracovní doba a pracovní morálka? Liší se tyto zvyklosti hodně od toho, co známe u nás?
Před rozhodnutím pro investici v Egyptě jsme zde provedli komplexní analýzy podnikatelského prostředí. Nevyhnuli jsme se ani těmto oblastem. Pracovní zvyklosti se liší od našich, nicméně tyto rozdíly jsou spíše dané náboženstvím než pracovní morálkou. Například je nutno v rámci pracovní doby vyhradit čas na modlitby a proto bude součástí závodu modlitebna pro spolupracovníky s muslimským vyznáním.

Kde všude mimo Českou republiku společnost Pegas podniká, kam své produkty vyváží a kam by ještě chtěla expandovat?
Výrobní závody máme pouze v České republice, nicméně z těchto závodů vyvážíme naše výrobky do celé Evropy, od Skandinávie po severní Afriku, od Španělska až po evropskou část Ruska.

Investiční příležitosti mimo Českou republiku monitorujeme dlouhodobě. Naším záměrem je následovat klíčové zákazníky do oblastí, kde hodlají rozšiřovat své výrobní kapacity a být jim k dispozici podle jejich potřeb. A výstavba závodu v Egyptě do této strategie zapadá výborně. Tato investice pro nás zároveň bude představovat významný předěl, kdy se od evropského výrobce posuneme ke společnosti s globálnějším polem působnosti.

Ve Znojmě dokončujete stavbu deváté výrobní linky. Kdy bude hotová a otevřená? Kolik v ní bude pracovat nových zaměstnanců?
Výstavba nové výrobní linky prozatím probíhá bez komplikací, dle časového harmonogramu i finančního plánu. Předpokládáme, že testovací provoz bude zahájen na přelomu června a července, přičemž plný provoz by se mohl rozjet na začátku čtvrtého čtvrtletí. Pro novou linku jsme již přijali čtyřicet nových zaměstnanců.

Novou výrobní linku otevíráte ve Znojmě prakticky každé 2 roky (pokud se tedy správně pamatuji…). Chystáte se výrobu dále ve Znojmě rozšiřovat, nebo zde už nyní dosáhnete svého maxima?
Ano, v posledních letech jsme ve Znojmě otvírali nové linky zhruba ve dvou až tříletých intervalech. Výstavba závodu v severní Africe rozhodně neznamená, že bychom rezignovali na rozšiřování kapacit v Evropě. Jsme přesvědčení, že Evropa má stále slibný potenciál k růstu trhu netkaných textilií. V této chvíli však ještě nejsme rozhodnuti, jestli případná nová linka v Evropě bude ve Znojmě či někde jinde. Záleží na mnoha okolnostech.

Společnost Pegas je jedinou společností na Znojemsku, která je kotovaná na burze. Můžete stručně objasnit, jak se řízení takové firmy liší od běžných, i velkých regionálních firem?
Styl řízení je do jisté míry opravdu odlišný. Jako kotovaná firma musíme být maximálně transparentní a dbát o to, aby všichni investoři a účastníci kapitálového trhu měli rovný přístup k informacím. Z tohoto titulu jsme při vstupu na burzu museli nastavit interní pravidla toku informací tak, aby nedocházelo k jejich úniku a důležité informace byly zveřejněny takovým způsobem, aby si je každý mohl vyhodnotit ve stejný okamžik. Máme celou řadu obligatorních informačních povinností vůči regulátorům trhu, při jejich plnění se musíme řídit lucemburskou, českou a polskou jurisdikcí. Celkově tedy vzrostla i administrativní náročnost podnikání. Na druhou stranu nám kotace na burze umožňuje větší flexibilitu při získávání finančních zdrojů.

Můžete stručně přiblížit vývoj společnosti Pegas ve Znojmě? Od prvních majitelů až po nynější majetkovou strukturu?
Počátky společnosti PEGAS NONWOVENS sahají do roku 1990, kdy byla založena jako česká soukromá firma. Jejím hlavním předmětem činnosti se od roku 1992 stala výroba netkaných textilií, která je dnes jedinou náplní podnikání. Firma prošla od začátku svého založení rozsáhlým vývojem, a původní první závod v Bučovicích byl v roce 1996 doplněn o druhý výrobní závod v Příměticích a zároveň bylo vybudováno ve Znojmě sídlo vedení společnosti. V roce 2000 byla naše výroba rozšířena o výrobu bikomponentních netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu. V současné době budujeme již devátou celkem a ve Znojmě šestou výrobní linku.

Co se týče vlastnické struktury, původní zakladatelé byli výhradně české privátní osoby. Majitelé se v roce 2005 rozhodli firmu prodat britskému investičnímu fondu Pamplona Capital Partners.

Od roku 2006 je společnost PEGAS NONWOVENS SA kotovaná na pražské a varšavské burze. Pampona svůj podíl ve společnosti prodala, současná majetková struktura je poměrně roztříštěná a hlavní podíly v PEGASU drží investiční fondy z celého světa.

Můžete stručně přiblížit vývoj obratu firmy a počtu zaměstnanců od začátku po současnost? Pocítili jste v těchto směrech i dopady nedávné krize?
Tržby i počet zaměstnanců samozřejmě odráží bouřlivý rozvoj společnosti. Jestliže PEGAS začínal v oboru netkaných textilií na počátku devadesátých let úplně od nuly, pak v roce 2010 dosáhly tržby více než 148 milionů EUR a počet zaměstnanců přesáhl 400. Jsme hrdí na úspěchy, kterých jsme společně dosáhli a věříme, že i v budoucnu obstojíme v tvrdé celosvětové konkurenci.

Ekonomická krize z roku 2008/2009 se společnosti dotkla minimálně. Zaznamenali jsme sice pokles poptávky ve stavebnictví, ale tento výkyv jsme byli v poměrně krátké době schopni nahradit vyšším prodejem v oblasti osobní hygieny. Ekonomická krize navíc zrychlila proces konsolidace v odvětví, což je vzhledem k roztříštěnosti výrobců v našem oboru jenom dobře.

Před třemi roky jste zahájili provoz zkušebního zařízení na úpravu netkaných textilií pomocí plazmy spolu s Ústavem fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity v Brně a společností Inotex ve Dvoře Králové. Rozpočet projektu na tři roky byl sedmdesát milionů korun. Od výzkumného projektu jste si slibovali efektivnější a ekologičtější výrobu. Projekt by měl letos končit, jste s jeho výsledky spokojeni?
Principy úpravy netkaných textilií pomocí plazmy jsou velmi zajímavé a to z důvodu potenciální úspory chemických příměsí, které v rámci výroby do netkané textilie přidáváme za účelem dosažení určitých vlastností materiálů. Úspěšné zvládnutí této technologie by znamenalo nejen úsporu nákladů, ale i výroba by byla více ekologická. Na projektu se nadále pracuje, jisté je, že technologie samotná funguje, teď jde jen o to, jestli je komerčně využitelná na našich linkách.

Půjdete i dále cestou investic do technologických novinek a vlastního výzkumu? Plánujete v tomto směru něco konkrétního?
PEGAS se v rámci oboru řadí mezi technologické lídry. Této pozice jsme dosáhli díky investicím do vlastního výzkumu a v této úspěšné strategii budeme i nadále pokračovat. Hlavními požadavky na vlastnosti netkané textilie pro sektor hygieny jsou měkkost, elasticita, extensibilita, objemnost a důraz na alternativní vstupní suroviny vyrobené na přírodní bázi. A toto jsou směry, kterými se ubíráme.

Autor: Daniel Smola

9.6.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

V Břeclavi někdo hodil do ledové Dyje tašku se čtyřmi štěňaty.

Štěňata zemřela v chladné řece. Kolemjdoucí je našel mrtvé v igelitce

Pro Martina Lichevníka se jeho dlouholetý koníček stal nakonec řezbářským řemeslem.

Lichevník: Řezbář musí při práci hodně přemýšlet

Pohřešovanou ženu z Kyjovska podle policie zavraždil manžel

Nechvalín, Brno – Byl to zločin, pachatel zemřel, proto vyšetřování končí. Tak po osmi měsících jihomoravští kriminalisté uzavřeli tragédii v Nechvalíně na Kyjovsku. Dospěli k závěru, že pohřešovanou matku dvou dětí zabil její manžel. Ten v březnu dva dny po jejím zmizení spáchal sebevraždu skokem pod vlak.

Kam na nejlepší svařák. A za kolik?

/INTERAKTIVNÍ MAPA/ Proklikejte si, kolik zaplatíte za dvě deci svařeného vína či punče na vánočních trzích na náměstích českých, moravských a slezských měst.

Černá kuchyně v pivovaru. Znojmo získá muzeum vaření

Znojmo – Za historií vaření a stolování budou brzy chodit návštěvníci do areálu znojemského pivovaru. Má tam totiž vzniknou muzeum gastronomie. O koupi expozic, které byly několik let k vidění v centru Prahy rozhodli znojemští zastupitelé.

Uvařili Idiota či tekutý perník. Sládci připravili vánoční pivní speciály

Jižní Morava – Jedenáctka, dvanáctka, třináctka? V břeclavském minipivovaru Frankies připravili pro milovníky piva před Vánocemi dokonce dvacetistupňový speciál. Majitelé pivovarů na jihu Moravy sází na méně tradiční piva. Některé druhy už jsou téměř vyprodané.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT