Větrníky se sice plánují až na území Rešic v sousedním Jihomoravském kraji, některé stožáry by ale měly stát jen něco přes kilometr od prvních domů obce Dukovany na Vysočině. Informaci přinesla ČTK.

Jedním z argumentů kraje proti větrníkům je stavební uzávěra kvůli zachování ochranného pásma atomové elektrárny. Záměr se nelíbí ani obci Dukovany.

Uzávěra byla vyhlášena v roce 1984 tehdejším třebíčským okresním národním výborem. „Pro nás je velmi významná, protože my podporujeme rozvoj jaderné elektrárny a potřebujeme, aby elektrárna měla pro svůj další potenciální rozvoj dostatečné pozemky v okolí,“ doplnil ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Vedení kraje Vysočina se proti stavbě větrníků na svém území staví dlouhodobě. Zdůvodňuje to například i možným porušením krajinného rázu a nebezpečím odletování ledu z lopatek elektráren v zimě na silnice.

Větrný park Rešice na Znojemsku se podle údajů kraje řeší na úřadech už asi dva roky. Kraj Vysočina se k možné výstavbě až pěti sto padesát metrů vysokých větrníků vyjadřoval v rámci posuzování vlivu této stavby na životní prostředí.

Větrný park u obce Rešice chystá firma ČEZ Obnovitelné zdroje. Obec Dukovany podle informací na krajských stránkách nesouhlasí se stavbou větrníků, které by byly k dukovanským domům blíž než jeden a půl kilometru. Podle obecního úřadu by se tak zvýšila už tak dost velká průmyslová zátěž v této lokalitě. Stavbu větrníků na území Dukovan již dříve odmítli obyvatelé v anketě.