„Práce na jedné z nejsledovanějších staveb probíhají i v noci,“ ubezpečuje ministr dopravy Martin Kupka. „Vše je pečlivě naplánováno. Jak-mile nastala výluka na koridorové trati, začala se betonovat další pole tohoto dálničního mostu,“ doplňuje ministr.

„Zároveň se podařilo mezi zhotovitelem a ŘSD do-jednat další zkrácení stavby o 63 dnů. Bude to znamenat, že se řidiči dostanou na všech šest pruhů ne v polovině června příštího roku, ale už v polovině dubna,“ uzavírá Martin Kupka.

Na rozšíření D1 se stále pracuje, Brno se dočká šesti pruhů
Na rozšíření D1 se stále pracuje, Brno se dočká šesti pruhů

Práce jsou v plném proudu i dalších dílčích částech stavby nové mostní estakády Horní Heršpice, která je součástí rozšíření. Pokračuje frézování původní vozovky, výstavba retenčních nádrží na vodu, do kterých bude sváděna voda z povrchu rozšířené dálnice, osazovaní mostních nosníků i další betonářské či povrchové práce.

Novou mostní estakádu Horní Heršpice budou tvořit dva mosty. Kratší most je má jedno pole a dvě masivní mostní opěry. Větší z nich spolyká na 570 metrů krychlových betonu, menší pak 263. Každý kubík vysokopevnostního betonu, který se při stavbách dálničních mostů používá, váží cca 2,5 tuny. V součtu tak obě opěry váží přes dva tisíce tun.

Frézování, betonáže, retenční nádrže. Rozšíření D1 na 6 pruhů v Brně pokračuje
Frézování, betonáže, retenční nádrže. Rozšíření D1 na 6 pruhů v Brně pokračuje

Delší most je složen z jedenácti polí. V každém z nich je na levé straně osazeno 10 nosníků, dohromady jich je 110. Nejdelší z nich měří 32,5 metru, nejkratší pak 17 metrů. Pokud přičteme i pravou stranu, která se bude stavět v druhém sledu, bude tento most tvořit celkem
220 mostních nosníků.

Celá nová mostní estakáda by tedy měla začít sloužit motoristům v polovině dubna příštího roku, což je o 63 dnů dříve oproti původnímu plánu.

Zásyp revizních šachet retenční nádrže Svratka:

Zdroj: Youtube

Bednění a vázání výztuže mostní opěry číslo 1 menšího ze dvou mostů estakády:

Zdroj: Youtube

Ukládání nosníků delšího mostu estakády: 

Zdroj: Youtube

Příprava na noční osazení nosníků mostu v levém jízdním pruhu:

Zdroj: Youtube

I během kontrolní noci pokračovala montáž nosníků mostu v levém jízdním pruhu:

Zdroj: Youtube