Větrný park zamýšlí u Tavíkovic postavit společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Investor počítá se stavbou osmi větrných elektráren. Každá má mít výkon dva až tři megawatty. Roční produkce elektřiny by tak měla podle propočtu investora dosahovat čtyři a půl až pět gigawattů.

Pozemky pro stavbu si firma podle zveřejněného záměru hodlá pronajmout od soukromých vlastníků. Před tím ovšem musí vyčkat mimo jiné na projednání a schválení změny územního plánu, jejíž návrh už tavíkovičtí zastupitelé schválili. Publikovaný záměr počítá s tím, že pokud firma získá všechna nutná povolení začne stavět na jaře v roce 2011. Stavba má trvat asi pět měsíců.