Ti požár zlikvidovali vodním proudem a předali k došetření pracovníků odboru životního prostředí.