Počátky současného Gumexu a jeho oborová orientace se začaly rodit už během práce Jana Sedláčka v době, kdy byl ještě vedoucím skladu předlistopadové firmy Řempo. „Hlavním sortimentem skladu byla pryž, a tudíž jsem k pryži a hadicím měl nejblíže. Odtud Gumex, i když si již nepamatuji, kdo tento název vlastně vyslovil,“ říká zakladatel firmy.

Když rodina táhne za jeden provaz

Podnikatelská myšlenka se zrodila v hlavách čtyř kamarádů. Samotný Gumex pak založili v únoru 1994. Start však vzal rychle vítr z plachet dvěma z nich, kteří firmu opustili hned po roce. Jan Sedláček společně se společníkem Františkem však vytrvali až do konce 90. let, když už se firma stala výhradně rodinnou.

„Otec zpočátku nebyl příliš nadšený, že se mu do firmy vloudily děti,“ vzpomíná Libor Sedláček, jeden z potomků Jana. Existence tehdy mladé firmy byla nejistá, bral to tedy spíše jako břemeno. Nakonec se ale ukázalo, že je to užitečné pro všechny. A nyní se radujeme z dobře odvedené práce společně.“

Špičkové lezecké chyty bodují v Evropě i ve světě:

Do Gumexu se postupem času zapojila celá rodina Jana Sedláčka. „Jako první to byla moje žena Eva, když jsme s Františkem zjistili, že na práci sami nestačíme.“ Potomci si z brigádnických prací vydobyli postupně ostruhy a nyní zaujímají role manažerů i spolumajitelů.

Libor, pracující ve firmě už od roku 1994, je současným marketingovým ředitelem, nejstarší syn Dušan se stal výkonným ředitelem. A dcera Jana si vzala na starost personální vedení Gumexu.

Vlastní geniální proces rodinné firemní dynamiky komentuje Jan Sedláček pragmaticky: „Jsem přesvědčený, že předávat zodpovědnost i majetek se musí během života. Co je komu platné, když něco zdědí na stáří. Pak už tu možnost rozvíjet dílo svých předků nemá.“

Jedineční díky zákazníkům

Filozofií firmy byla od založení snaha vyhovět přáním a požadavkům zákazníka. „Já jsem pojmenoval náš styl práce jako: Uřežte mně toho za dvě koruny. To byla hláška z knihy Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí. V našem oboru to znamenalo vyhovět zákazníkům a prodat jim tolik zboží, kolik potřebují. Zákazníci byli spokojeni a pak předávali o firmě dobré reference,“ odtajňuje pozadí firemního prostředí Jan Sedláček.

Dnes firma Gumex poskytuje služby v devíti pobočkách u nás i na Slovensku. Na péči o více než 15 tisíc zákazníků z řad firem a živnostníků zaměstnává 170 lidí. V jejím sortimentu najdete vše od hadic přes těsnicí materiály, pryžové a plastové rohože a podlahoviny až po dopravníkové pásy, izolace a fólie.

Na mateřské dovolené začala Michaela Rašková rozvíjet svou firmu Mishastyle:

Z původně ryze obchodní se firma rozšířila také na výrobní. Mnoho ze sortimentu tak dokáže upravit zákazníkům na míru, a vyhovět tím jejich individuálním požadavkům.

„A aby byla firma úspěšná a její zákazníci spokojeni, musí i zaměstnanci chodit do práce rádi. A naši zákazníci i naši zaměstnanci jsou jedineční,“ zdůrazňuje ještě Jan Sedláček s tím, že na dobré atmosféře ve firmě Gumex jeho rodina staví už třicet let.