Druhého prosince navíc Evropská komise odstartovala Evropský rok dobrovolnictví se sloganem „Dobrovolníci mění svět“.
„Rok 2011 má v tomto smyslu dobrovolnickou činnost vyzdvihnout a povzbudit k ní více lidí, aby se stala součástí jejich života,“ říká vedoucí znojemského Dobrovolnického centra ADRA Zdeňka Severinová.

Co vůbec dobrovolnické centrum ADRA je?

Znojemská ADRA vznikla jako desáté dobrovolnické centrum z nynějších jedenácti v celé republice. Vznikli jsme dvacátého září, takže fungujeme velmi krátce. ADRA se věnuje pomoci v zahraničí i u nás. Jedním z hlavních poslání je organizace a koordinace dobrovolnických aktivit především při krizových situacích, například letos u nás při povodních.

Existuje Nadace ADRA, občanské sdružení ADRA, dobrovolnické centrum. Jaký je mezi nimi rozdíl?

V Nadaci se shromažďují a přerozdělují peníze jak dobrovolnickým centrům, tak i jiným organizacím, které si zažádají. Občanské sdružení už zahrnuje právě i dobrovolnická centra a lidi v terénu, kteří pomáhají třeba s odklizením následků po přírodních katastrofách či s překonáváním mimořádných stresových situací.

Co je cílem centra?

Jeho cílem je vyhledávat, školit, organizovat a vysílat dobrovolníky do sociálních zařízení ve Znojmě a okolí. My jsme se po poradě na sociálním úřadu a na městě dohodli, že se soustředíme na seniory. Začali jsme tedy docházet do domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a podobně. Posláním je snaha o zlepšování psychosociálního stavu důchodců i lidí se zdravotním postižením. Můžeme se ale rozšířit i do dětských domovů, ústavu pro mentálně postižené a podobně…

Jak práce v terénu funguje?

Vyškolený dobrovolník starší patnácti let dochází pravidelně za konkrétním člověkem, obvykle jedenkrát týdně na jednu až tři hodiny. Po tu dobu se mu zcela věnuje jako společník. Povídá si s ním, čte mu, hraje hry za pěkného počasí s ním chodí na vycházky, může pomáhat personálu při chystání programu… Dobrovolník nenahrazuje personál, je to výhradně společník, který se bez nároku na odměnu rozhodne věnovat svůj volný čas pomoci druhým. Jde o propojení dvou světů – těch , kteří pomoc rádi poskytují a těch, kteří pomoc potřebují.

Jak se vám daří získávat dobrovolníky?

V současné chvíli máme pětadvacet dobrovolníků v terénu. Jde především o studenty, zvláště ze střední zdravotnické školy. Mezi dobrovolníky jsou ale i lidé mezi čtyřiceti - padesáti lety, manželé a podobně. V příštím roce bychráda, aby se do našich programů zapojilo padesát až sedmdesát dlouhodobých dobrovolníků.

Jak jste se k této práci dostala vy?


Vždycky jsem chtěla pomáhat a ADRA je mi hodně blízká. Po dvaadvaceti letech jsem skončila v práci, pracovala jsem ve firmě Laufen CZ, naposledy jako asistentka manažera řízení jakosti. Rozhodovala jsem se, co dál a tak jsem se spojila s ředitelem ADRY panem Bártou. Ten mi tuto práci nabídl. Jela jsem se podívat, jak fungují dobrovolnická centra v Ostravě a Frýdku a bylo rozhodnuto. Tahle práci má obrovský smysl, zvláště, když slyšíte velmi pozitivní reakce dobrovolníků i klientů.

Kdy je otevřená vaše kancelář?

Sídlíme ve Znojmě ve Veselé ulici číslo 20, otevřeno zatím máme v pondělí od dvou do pěti hodin odpoledne a ve středu od jedné do šesti hodin večer.