Ta stanoví, kde ještě může člověk beztrestně kráčet opilý s lahví v ruce a kde už nikoli. Čin zajímavý, pohnutky pochopitelné. Zkoušejí to tak i jiná města, proč ne Znojmo. Třeba se nápad , kterak potlačit alkoholismus touto formou, ujme. Na druhou stranu mne napadá vytvořit jakousi mapu, která by opilcům napověděla, kudy jít z hospody zlinkovaný domů a moci si u toho mocně přisávat z poslední lahve. Abstinenti, děti a zapřísáhlí bojovníci proti přestupkům lidstva by pak chodili ulicemi ostatními.