Vodárenská společnost totiž vyhlásila další ročník fotografické soutěže Voda a lidé - partneři pro život.
Soutěž je určena pro analogové nebo digitální barevné i černobílé fotografie.

Kdo chce soutěžit, musí poslat vlastní snímek, mladší jednoho roku, ve formátu dvacet krát třicet centimetrů, který se týká tématu. Autor může být profesionální i amatérský fotograf. Maximálně tři soutěžní snímky, které budou na zadní straně fotografie označené jménem autora s jeho údaji, názvem snímku a datem jeho pořízení, mohou lidé posílat až do dvacátého srpna na adresu Vodárenské akciové společnosti Znojmo. Odborná porota vybere tři nejzdařilejší fotografie a jejich autoři obdrží věcné ceny.

Bližší informace lze získat na internetových stránkách vodárenské společnosti nebo na telefonu 515 282 546 či
e-mailové adrese sekretar@vaszn.cz .