"Sedmnáctý listopad" přišel do Znojma se zpožděním. První velké shromáždění lidí se ve městě v roce 1989 sešlo až sedmadvacátého listopadu na podporu celostátně vyhlášené generální stávky. Tu vyhlásilo tehdejší Občanské fórum. Místní tak do poslední chvíle ve velké většině akceptovali výzvy okresního výboru Komunistické strany Československa ke klidu. K tomu je v regionálním týdeníku Znojemsko vyzýval i tehdejší předseda okresního národního výboru Jaroslav Poláček.