Když byl vichr, naši mne zahnali do bezpečí domova. A protože nejsem meteorolog amatér a zajímají mne jiná fakta, než statistika přírodních pohrom, nemám ani věcné srovnání. Co ale mohu stoprocentně říci je, že před třiceti lety nebyla taková mediální vichřice, jako dnes. On–line zpravodajství z pohrom nevyjímaje.