Pavla Šporcla doprovázela cimbálovka Romano Stilo. Umělci nabídli zaplněnému nádvoří hradu hudbu Josefa Myslivečka, ale také ruskou či cikánskou hudbu. Publikum hudebníky odměnilo dlouhorvajícím potleskem.