„Snímky více než čtyř desítek turisticky atraktivních cílů jako je například vila Tugendhat, hrad Bítov či vinice Šobes by měly být prezentovány na jihomoravském informačním webu pro cykloturisty,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek.

Upozornil také na další rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje, směřující k zvýšení turistické atraktivity regionu.

„Na již realizované veřejné zakázky, týkající se například sběru a aktualizace dat pro Portál cykloturistiky jižní Moravy, tisku propagačních materiálů a dalších aktivit, má nyní navázat veřejná zakázka řešící vytvoření souboru tiskovin a DVD zaměřených na publicitu a propagaci cykloturistiky v kraji,“ uvedl Brožek.

Součástí portálu mají být také fotografie a texty v české, německé a anglické mutaci.