„Výstava představuje jak rušný veřejný a společenský život odehrávající se na koncertech a divadelních představeních i při návštěvách, tak čas strávený v soukromí nad četbou, hudbou, ručními pracemi a malováním. Intimní chvíle s modlitbou a vzpomínkami dokumentují mnohé předměty ryze osobního charakteru,“ sdělila kastelánka zámku Miroslava Janíčková.

Na výběru exponátů pro výstavu se podíleli kasteláni a správci depozitářů na zámcích Národního památkového ústavu spadajících pod odborná územní pracoviště v Brně, v Kroměříži, v Telči a Českých Budějovicích i na zámku ve Slavkově.

„Neopomenutelnou součástí t světa dam byla i zbožnost reprezentovaná domácími oltáříky a křížky, relikviářovými obrazy, modlitebními knížkami a růženci. V poslední výstavní místnosti zaujme návštěvníky fiktivní dámský salon navozující atmosféru dívčího pokoje, v němž byl klid pro volné chvíle a místo pro přátelská setkávání,“ dodala Janíčková.

Výstava je otevřena v červnu a září oddeseti dočtyř hodin odpoledne, pouze však o víkendech a svátcích.V červenci a v srpnu pak denně kromě pondělí oddeseti dopěti hodin odpoledne.