Dnešní díl cyklu o šlechtických sídlech nabízí dodatky a opravy k lokalitám, které již byly zveřejněny. Dva a půl roku jsou v dlouhodobých dějinách sice malým úsekem, ale jak praví klasik, zdání někdy klame. Dva a půl roku v některých konkrétních případech stačí k tomu, aby odborníci zaplnili čas bádáním. Díky tomu si můžete k níže uvedeným lokalitám připsat nové informace.

Bohutice – zámek (dodatek)

Když jesuité obývající zámek obdrželi 20. července 1773 zprávu o svém zrušení, vsedli do kočáru a odjeli. Zůstaly po nich opuštěné, uzamčené místnosti a v jedné z nich do- konce lokaj, kterého ve spěchu zapomněli pustit. Na svobodu mu až k večeru pomohli místní obyvatelé.

Branišovice – zámek (oprava)

Zde je nutné připomenout, že objekt nyní patří do správního území Brno – okres.

Čermákovice – tvrz (dodatek)

Odlehlé a utajené místo na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny v době normalizace hojně navštěvovali tehdejší pohlaváři. Prý sem s oblibou jezdil i neblaze proslulý Miroslav Grebeníček st.

Džbánice – tvrz (oprava)

Hrabě Diesenberg nebyl aktivní nacista. Svůj majetek opustil a sám od sebe odešel.

Kravsko – zámek (oprava)

Nádherný barokní zámek s rozsáhlým parkem už má svého nového majitele, který v objektu pokračuje s hotelnictvím a kongresovou turistikou.

Loděnice – zámek (oprava)

Nyní patří objekt do správního území Brno – okres.

Plenkovice – tvrz (oprava)

Je nutné zdůraznit, že tvrz se skutečně nedochovala, a ani současné budovy v jejím místě nejsou přestavěnou původní stavbou. Tvrz zmizela takřka beze stop, jen v reliéfu zahrad, patřících k rodinným domům dané lokality, je dosud jasně patrný úval a terénní zlom v krajině, který na rozlehlou středověkou stavbu dodnes upomíná.

Rešice – zřícenina tvrze (dodatek)

Současnou kapli sv. Jana Nepomuckého nechal v místě staré kaple vystavět hrabě Josef Antonín Rödern jako díkůvzdání. Někdo z jeho rodu, když byl jako mladý rytíř z Rešic v tureckém zajetí a trpěl v poutech, byl z útrap vysvobozen Janem z Nepomuku a rytíř dal v místě svého rodiště vystavět kapli, kterou Janovu zasvětil.

Tasovice – zámek (oprava)

Výzkumy potvrdily, že bývalé zámecké sídlo církve se mlýnem nestalo až v 18. století, ale o mnoho dříve, snad již v 16. století. Písemné prameny z téhož století informují o tom, že objekt již není residencí, ale pouhým mlýnem, v jehož držení se střídají loučtí premonstráti, znojemské klarisky a svobodní majitelé. Roku 1736 se mlýn znovu stal letní residencí premonstrátů.

Tvořihráz – zámek (oprava)

Drobné sídlo se opravdu pomalu probouzí do světlých zítřků. Zámek už má novou střechu a v nadcházejících létech se dočká i nového, ocelově šedého kabátu se zvýrazněním architektonických prvků fasády.