Představte stručně vaši firmu…

V současnosti se orientujeme na obrábění kovových materiálů, výrobu ocelových a kovových konstrukcí. Nezaměřujeme se však pouze na výrobu jako takovou. Navrhujeme, vyvíjíme, konstruujeme a montujeme hotové sestavy. Výrobní spektrum je velmi široké. K našim stěžejním výrobkům patří komplexní díly pro drážní průmysl, konstrukce a kryty pro klimatizace a topné jednotky, prvky upevňovací techniky. Umíme také vyrábět velké díly sestavy až do celkové hmotnosti 40 tun.

Vaše firma dává lidem ze Znojemska práci už přes dvacet let. Jste s žadateli o práci spokojeni, nebo zde chybí určité profese a musíte kvůli tomu sahat i do jiných regionů?

Nabídka není špatná, ale často se skutečně potýkáme s problémem najít opravdové specialisty v oboru. Ať už jsou to obráběči kovů, operátoři pracující s laserovými dělicími či ohraňovacími stroji, pracovníci ve výrobě nástrojů s náročnými tolerancemi či certifikovaní svářeči. Vytváříme čím dál častěji konstrukčně velmi náročné produkty, a právě proto potřebujeme získávat vysoce kvalifikované odborníky.

Tyto profese hledáte nejčastěji formou inzerce?

Naší strategií je zaměstnávat uchazeče o práci z regionu, takže ano. Výborně funguje spolupráce s místním pracovním úřadem, přičemž se snažíme postupem času rovněž prohlubovat a neustále rozvíjet naši kooperaci se znojemskými učilišti. Jejich absolventi mají možnost stát se skutečnými specialisty v oboru kovovýroby. Nad rámec nezbytných teoretických znalostí nabytých v lavicích učilišť jim u nás dodáme konkrétní odborné dovednosti a cenné poznatky, které získají jedině prací na konkrétních projektech přímo v praxi.

Nabídnete pak těm, kteří u vás projdou praxí, i práci?

Samozřejmě máme určitá výběrová kritéria. Když jimi učni projdou, budeme je postupně dál vzdělávat. Věříme, že takto získáme potřebné odborné pracovníky. V současnosti navazujeme úzkou spolupráci se Střední školou technickou na ulici Uhelná ve Znojmě. Naším záměrem je rovněž vytvořit v budoucnu přímo u nás v sídle HM-Design středisko praktického vyučování pod vedením našich zkušených odborníků. Tento projekt se ale nyní teprve rodí. Žákům chceme nabídnout odbornou praxi v oborech, jako například strojní mechanik, obráběč kovů speciálně svářeč a odborník na techniku lepení. V budoucnu se tyto chystáme rozšířit i o obor elektro a po ukončení vzdělání nabídneme absolventům rovněž zaměstnání. Naše výroba se stává čím dál komplexnější, a tudíž u nás najde uplatnění opravdu celá řada technických oborů.

Kde pak vlastně vaše výrobky končí?Chováme se odpovědně.

Naše činnost se rozděluje na čtyři hlavní obchodní segmenty. Prvním jsou klimatizace a topení, zde spolupracujeme s velkým výrobcem v Belgii. Pro něj vyrábíme převážně opláštění. S tímto obchodním partnerem jsme činní po celé Evropě. Dalším segmentem jsou lisované výrobky především pro stavební průmysl jde o prvky upevňovací techniky. Třetím segmentem je strojírenství dodáváme například komponenty pro naše firemní uskupení v Rakousku, kde vyrábí stroje pro potravinářství. A posledním, pro nás nejdůležitějším segmentem, je drážní průmysl, na který se chceme v budoucnu převážně zaměřit. Naším cílem je zaujmout místo velmi kvalifikovaného dodavatele v oblasti železnice.

Můžete být konkrétní?

Už dnes děláme, jak už jsem zmiňoval, celkové opláštění klimatizací pro osobní vagóny, stejně jako komponenty stěn vagónů, rámy pantografů a podobně.

Takže se úspěšně dostáváte na nové trhy.

Vývoj je pro nás samozřejmě klíčovým slovem. Avšak nejen co se týče výrobků a procesů jako takových, ale právě především zaměstnanců, jejich kvalifikace a příležitostí. Jak jsem již zmínil, velký důraz začínáme klást právě na spolupráci s místními učilišti, jejichž nemalá část absolventů se po ukončení vzdělání potýká s problémem zařazení se do pracovního procesu. Je tomu tak zejména pro nedostatečné praktické zkušenosti, které jsou pro zaměstnavatele jedním ze stěžejních předpokladů. Kompetence našich spolupracovníků nám napomáhají otevřít se novým trhům a produktům.

Nejen získat kvalitní zaměstnance, ale také si je udržet, bývá pro firmy důležité. Nabízíte svým zaměstnancům nějaké benefity?

Systém odměňování v naší společnosti zohledňuje výkon zaměstnance. K základní mzdě poskytujeme výraznou prémii v závislosti od dosažení kvality výrobku a dodržení termínů dodávek. Z klasických benefitů poskytujeme například týden dovolené navíc, stravenky, pro zájemce sportovní vyžití a především nabídku pro další vzdělávání.

Jste spokojeni s umístěním firmy na jihu Moravy?

Protože převážná část našich zákazníků pochází z Německa, Francie, Švýcarska, Rakouska či Maďarska, je pro nás geografická poloha naší firmy opravdu velmi vyhovující. Rozvíjíme naši spolupráci s českými zákazníky a v posledních dvou třech letech rozšiřujeme dosavadní působnost i na trhy střední Evropy. Je tedy pro nás výhodné nacházet se v samém srdci Evropy. Jde o strategické místo.

Jak funguje komunikace s městem Znojmem?

Ta je rozhodně na dobré úrovni, ať už jde o rozvoj naší firmy, či o cokoliv dalšího. Výborně pak spolupracujeme, jak jsem již zmiňoval, se znojemským úřadem práce, skrze který získáváme nové pracovníky. Také lze na tomto místě zmínit naši spolupráci na projektech EU v oblasti vzdělávání. Obecně se cítíme být tomuto regionu velice zavázáni. Významným způsobem přispíváme k zaměstnanosti a poskytnutí pracovních míst.

Nechybí vám ve Znojmě například lepší železniční napojení na okolní svět?

Momentálně využíváme hlavně silnice, jen nepatrnou část naší produkce vozíme po železnici. Přeprava po pozemní komunikaci je pro nás rychlejším spojením se zákazníkem, který často vyžaduje naše produkty do čtyřiadvaceti hodin. Toto je ve spojení se železnicí momentálně nemožné. Ale samozřejmě bychom v tomto směru uvítali změnu, už kvůli tomu, že železniční odvětví je naším budoucím významným segmentem.