Jak se váš městys připravuje na sobotní oslavu výročí první písemné zmínky?

Chystáme pro návštěvníky akce opravdu pestrý program. Například vyhlídkové lety vrtulníkem, prohlídky vojenského minimuzea, připraven bude i jarmark s ukázkami ruční výroby, chybět nebude ochutnávka vína od místních vinařů. Hlavní program začne ve dvě hodiny odpoledne před radnicí, vystoupí v něm i žáci místní základní a mateřské školy, představí se olbramovické ženy s lidovými tanci.

Zpestřením budou ukázky požárního sportu mladých hasičů a vystoupení skupiny historického šermu. Celým programem bude provázet dechová kapela Túfaranka s lidovým vypravěčem. Večerní oslavy pokračují zábavou s kapelou Kristovy léta, v deset hodin večer oslavy zakončí ohňostroj.

Můžete našim čtenářům přiblížit, nakolik prošel váš městys za poslední desetiletí proměnou?

Po devadesátých letech městys doznal výrazných změn, ať již jde o zkvalitnění služeb nebo výstavbu, obojí přispělo ke zkvalitnění života obyvatel. Nejvýznamněji napomohlo vybudování obchvatu v délce 3,2 kilometru, dopravní situace v městyse se tím zklidnila. Ke zlepšení zdejšího života přispělo i vybudování vodovodu a plynofikace. Plynofikace se prováděla počátkem devadesátých let na etapy. Podařilo se také vybudovat dům s chráněnými byty pro seniory, kde je 22 bytů. Jsou v něm poskytovány základní služby týkající se bydlení.

V poslední době jsme hodně investovali do školství. Vybudovali jsme půdní vestavbu v jednom ze dvou školních objektů, čímž jsme získali nový prostor a mohli jsme tak sestěhovat školu do jedné budovy. Stavbu školy jsme zateplili, vyměnili okna, za školou je nové víceúčelové hřiště, které slouží nejen škole, ale i k využívání zájmovými organizacemi. Podobně jsme investovali do mateřské školy, budova je nyní zateplená, s vyměněnými okny a také s novými hracími prvky na zahradě školky. I zeleň na zahradě doznala změn k lepšímu.

Je ještě něco, co podle vás je v Olbramovicích potřeba zbudovat či uskutečnit? Jak toho chcete dosáhnout?

V letošním roce jsme dostali příslib ze Státního fondu životního prostředí na dotaci pro vybudování splaškové kanalizace. To bude asi nejnáročnější stavba za poslední léta, zasáhne každou část městyse. Rovněž jsme si podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na vybudování víceúčelové haly, kterou potřebujeme na pořádání kulturních akcí. Městys žádnou stavbu pro kulturní účely nevlastní a takové prostory nám citelně chybějí.

Jak městys vychází vstříc svým obyvatelům a jejich požadavkům?

Snažíme se našim obyvatelům vycházet vstříc v rámci možností. Myslím si, že zastupitelé městyse táhnou za jeden provaz, čehož si velmi vážím.

Městys také zaměstnává obyvatele, co jsou evidováni na úřadu práce, ti pomáhají s údržbou zdejších veřejných ploch.

Mohl byste zmínit, jaká je spolupráce městyse se spolky a neziskovými organizacemi?

Máme v Olbramovicích spolky, s nimiž se velmi dobře úzce spolupracuje a které přinášejí do života v obci hodně pozitivního. Například škola s městysem spolupořádá ples.

Hodně činnou organizací u nás je sdružení Kaňka. Jde o sdružení rodičů, které pořádá spoustu akcí pro děti dětský karneval, dětský den, lampionový průvod, Mikulášský výlov pstruhů, výlety.

Aktivními spolky jsou i Sokol a spolek dobrovolných hasičů.

Daří se vám do Olbramovic přilákat rodiny s dětmi?

V roce 2011 jsme u nás vybudovali 19 stavebních parcel s veškerými inženýrskými sítěmi. Z nich máme šestnáct prodáno a již bylo vydáno čtrnáct stavebních povolení. Zhruba polovina je jich místních, polovina se přistěhovala. Uvažujeme, že bychom v příštím roce inženýrské sítě rozšířili na dalších sedm nových stavebních parcel.

Myslím si, že zájem o bydlení v Olbramovicích je i proto, že zde máme školku s kapacitou 75 dětí a základní školu s oběma stupni pro celkem 270 žáků. Místa pro rodiny s dětmi u nás máme dost. Do olbramovické školy dojíždějí i děti z okolních obcí. Přínosem pro život obyvatel je také integrovaný dopravní systém, usnadňující dopravní dostupnost, například do Moravského Krumlova, do Znojma. V obci máme základní lékařské služby praktického i dětského lékaře, zubaře. Jsou tu i služby jako například kadeřnictví, holičství a podobně.

Olbramovice chystají oslavy výročí od první písemné zmínky o městysu

Kam byste rád pozval návštěvníky vašeho městysu?

Rád bych je pozval hned na několik míst. Máme tu chráněnou krajinnou oblast Šidlové skalky, kde je krásná příroda. Je zde vojenské minimuzeum s vojenskými pevnostmi z roku 1936. O tyto řopíky se starají vojenští nadšenci. Zajímavá je pro návštěvníky také sklepní ulička, která se začíná opravovat tak, aby se jí navrátila někdejší krása.

Milovníky vody bych pak rád pozval na naše koupaliště s bazénem 50 x 20 metrů a s malým bazénem o velikosti 10 x 10 metrů.

A pokud jde o kulturní akce u nás, pak bych čtenáře rád pozval na naše sobotní oslavy výročí od první písemné zmínky o městyse a také na tradiční václavské hody, které budou v září. Účastní se jich pětadvacet až třicet krojovaných párů.

Je ještě nějaká zajímavost v Olbramovicích, kterou byste rád zmínil?

V našem městysi působil sběratel písní František Sušil, jemuž vděčíme za uchování spousty lidových písní. Pokud jde o stavební památky, pak bych mohl zmínit, že v Olbramovicích máme dvě věže jednou je věž kostela sv. Jakuba a druhou věž radnice.Eva Bártíková