Z místa řadové zastupitelky, přes post místostarostky, se třiačtyřicetiletá Dana Jarolímová ocitla v křesle starostky, kde úřaduje již třetím rokem. Neuvolněná starostka pracuje jako technik evidence majetku pozemků v Moravském Krumlově. V Jamolicích žije celý život a vychovala zde také své dvě dcery.

Jak dlouho se angažujete v místním zastupitelstvu a kdy jste usedla do křesla starostky? Jak se vám do funkce nastupovalo?
Jsem členkou obecního zastupitelstva třetí volební období. V tom minulém jsem byla nejdříve místostarostkou a po odstoupení pana starosty ze zdravotních důvodů jsem byla v červnu 2010 zvolena do funkce neuvolněné starostky.

Měla jste při přebírání pozice starostky od vašeho předchůdce nějaké problémy?
Vyloženě nějaké zásadní problémy jsem snad ani neměla. Není ale jednoduché zvládnout všechnu administrativu, která s touto funkcí souvisí. Velkou oporou mi je navíc místostarosta. Všechny zásadní věci řešíme spolu, a jelikož máme podobné názory, je naše spolupráce mnohem jednodušší. Další výhodou je fakt, že se v našem sedmičlenném zastupitelstvu sešli lidé, kteří mají zájem pro obec pracovat.

Jak hodnotíte úřad, který jste převzala? Udělala jste nějaké zásadní změny?
Úřad bez problému pracuje již řadu let a já chci, aby to tak i nadále zůstalo. Máme tady zkušenou paní účetní, která je spolehlivá, ochotná a pracuje zde již dlouhou dobu. Takže jsem neměla důvod dělat zásadní změny v tom, co dobře funguje.

V jakém stavu byla ekonomika obce, když jste nastupovala do funkce? Byly například dluhy?
Obec žádné dluhy zatím neměla, ale vzhledem k akcím, které nás čekají, se pravděpodobně úvěru nevyhneme. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Jaký byl váš první důležitý úkol na postu starostky?
Tím prvním bylo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce fotbalového hřiště. Nejdůležitějším úkolem pak je zahájení stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Tu odstartujeme na jaře. Minulému zastupitelstvu se podařilo připravit vše potřebné a my nyní na jejich práci navazujeme. Budeme ji chtít úspěšně dokončit.

Jaké jste měla cíle na začátku práce pro obec? Daří se vše podle vašich plánů?
Začínala jsem se snahou vylepšit kulturní život v obci, což si myslím, že se nám podařilo. Velkým problémem ale je, že obec kromě jednoho stavebního pozemku nemá k dispozici žádné stavební parcely a ani si nemyslím, že by se nám v budoucnu podařilo nějaké stavební pozemky získat. Ty, které by byly vhodné k zástavbě, jsou soukromým majetkem. Zájem u nás stavět je. Svůj dům by si zde chtěli postavit hlavně místní.

Co byste ještě pro obec chtěla ve vašem funkčním období udělat?
Budu se snažit, aby se lidem v Jamolicích žilo dobře a byli zde spokojení. Určitě chci, aby zde nadále fungovala mateřská škola. Z investičních akcí, které máme rozdělané, chceme už na jaře dokončit rekonstrukci fotbalového hřiště a vybudovat také osvětlení víceúčelového hřiště. Jak jsem již uvedla, začne se u nás se stavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Investorem je vodárenský svazek obcí Třebíčska a obec se na stavbě rovněž finančně podílí. Nápady, co bychom dále chtěli udělat máme, ale jsou závislé od finančních prostředků. Nejvíce nám v obci chybí velká společenská místnost na pořádání větších akcí.

S jakým rozpočtem bude obec letos hospodařit?
Vzhledem k plánovaným investicím to bude s rozpočtem sedm milionů korun.

Jaké máte koníčky a záliby? Zbývá vám na ně vůbec čas?
Mým koníčkem je četba, turistika, jízda na kole, ráda navštěvuji divadlo a jiné kulturní akce. Je pravda, že volného času mi moc nezbývá a ten, který mám, raději strávím jenom tak, s rodinou, rodiči, sourozenci a jejich dětmi.

Co na vaše úřadování říká rodina? Podporuje vás?
Bez souhlasu a podpory rodiny bych samozřejmě tuto funkci nemohla vůbec vykonávat. Dcery už jsou velké, takže nepotřebují takovou péči, jako když byly menší.

Jste místní, nebo jste se do Jamolic přistěhovala?
V Jamolicích jsem se narodila, školy jsem navštěvovala v Moravském Krumlově. S manželem jsme si zde postavili rodinný dům, kde s námi bydlí i naše dvě dcery, které zatím studují. Neumím si představit, že bych bydlela jinde, jsem tady spokojená.

Budete chtít kandidovat a obhajovat post starostky také v příštím volebním období? Proč?
O tom, jestli budu kandidovat v příštím období, jsem ještě nepřemýšlela. Uvidíme, jestli mi vydrží elán a odhodlání a také, jestli budu mít podporu ve svém okolí pro to, abych ve funkci pokračovala.

DANA JAROLÍMOVÁ

Věk: 43 let
Stranická přísl.: bez politické příslušnosti
Rodinný stav: vdaná, má dvě dcery
Narozena: v Jamolicích
Vzdělání: středoškolské
Předchozí povolání: technik evidence majetku pozemků v Moravském Krumlově