V okolí malebné vesničky Přeskače obhospodařuje dvě stě hektarů polí, místní lidé ho ale pravidelně najdou i na obecním úřadu. Už druhé volební období v něm Jiří Němec pracuje ve funkci místostarosty.  V jedné kanceláři tu sedí se svou manželkou, která pro obec pracuje jako účetní. A rodina mu pomáhá i na poli. Svůj volný čas ale věnuje i politice, je totiž okresním předsedou KDU-ČSL.

V současné době se hodně mluví o potravinové soběstačnosti České republiky. Co na svých polnostech pěstujete vy a jak otázku soběstačnosti vidíte?
V současné době se zabývám pouze rostlinnou výrobou. Pěstuji ozimou pšenici, jarní ječmen, kukuřici na zrno a řepku. Plodiny si vybírám jak podle toho, o co je mezi výkupními firmami zájem, tak i podle toho, co jsem schopen v okolí vesnice vypěstovat a co potřebuje půda vzhledem k osevním postupům.
Dřív jsem  choval i prasata, to se ale nevyplácelo. Právě například ve vepřovém mase byla přitom naše země v minulosti soběstačná, nyní asi polovinu spotřeby musíme dovážet.
Důvody vidím v nekoncepčnosti zemědělské politiky státu. Zatímco v Evropské unii, ač si o ní můžeme myslet různé věci,  jsou na jedno delší programovací období věci dané a lze se na ně spolehnout, v politice státu se i oblast zemědělství mění každým rokem nebo s každým ministrem zemědělství. A to je špatně. Nejnovějším příkladem může být snaha ministra financí o zrušení zelené nafty pro zemědělce a zavedení spotřební daně na víno.

Jak jste se k rolničení v Přeskačích dostal?
Pocházím z nedalekých Tavíkovic, do Přeskač jsem se přiženil. Studoval jsem Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu a už při studiu jsem začal hospodařit přibližně na sto hektarech. Část této půdy patřila manželčině a mé rodině a část jsme pronajali. Časem jsme si k tomu ještě pronajali dalších sto hektarů.

Staráte se o ně sám?
Zaměstnance žádné nemám. V době zemědělské špičky, hlavně o prázdninách při žních, mi pomáhá rodina, především starší synové. Mám pět synů, tak má kdo pomáhat.

To máte na dnešní poměry početnou rodinu! Co synové dělají?
Je jim od deseti do devatenácti let a zatím žijí všichni s námi. Nejmladší chodí na základní školu v Tavíkovicích, ti starší na osmileté gymnázium v Moravském Krumlově.

Kdy  jste začínal jako politik?
Od roku 1994 jsem byl zastupitelem v Tavíkovicích. V roce 2000 jsme se přestěhovali do Přeskač, kde jsem byl zvolen do zastupitelstva obce při volbách v roce 2002. V roce 2006 mě pak zastupitelé zvolili za místostarostu a to se opakovalo i při posledních volbách.

Jak v tak malé vesničce, která má jen něco málo přes sto obyvatel, funguje místní politika?
Nemáme problém. Nehrajeme si na žádné stranické spory. V předminulých volbách tu kandidovaly dvě kandidátky, a to nestraníci a KDU-ČSL. V posledních volbách jsme už šli naopak všichni společně na jedné kandidátce.  Starosta Emil Otoupal je nestraník, já jako místostarosta za křesťanské demokraty. Doplňujeme se i pracovně.

Čím se bavíte mimo práci?
Volného času mnoho nemám. Ale když to jde, věnuji se rodině, rád si zahraji nohejbal nebo jdu jen tak s rodinou a se psem na procházku.

Jak se žije v tak malé vesničce?
Pořádáme tu poměrně hodně kulturních akcí od Masopustu, přes Smrtolku, velikonoční hrkání, pálení čarodějnic, až třeba po nohejbalový turnaj či podzimní posvícení a Mikulášskou nadílku.
Dost času nám zabralo i čištění a zpřístupnění přeskačského podzemí, které jsme náhodou objevili při výstavbě  kanalizace v roce 2004. Obec má poměrně malý rozpočet, a tak se na práci při čištění podzemí střídali chlapi  z vesnice. Za pomoci peněz z Evropské unie jsme nakonec vybudovali vstupní objekt a od roku 2009 je naše podzemí spolu s románským kostelem naší velkou chloubou. Přístupné je po domluvě, vloni tu bylo asi tisíc turistů.

Jiří Němec

Věk: 41 let
Narozen: Tavíkovice
Rodinný stav: ženatý
Děti: 5 synů
Stranická příslušnost: KDU-ČSL
Povolání: soukromý zemědělec