Předchozí díly seriálu Vesničky a města naleznete ZDE

Jednou z nejviditelnějších obcí na Znojemsku, a to doslova, jsou Břežany. Pět obrovských stříbřitých stožárů s pomalu se otáčejícími vrtulemi nelze na poli přehlédnout. Větrníky jsou vidět až z dvaceti kilometrové vzdálenosti, u Břežan vyrostly před pěti lety.

Staly se i objektem atypického cvičení hasičů, kteří se specializují na zásahy ve výškách a hloubkách. Před dvěma roky zde zachraňovali technika z větrné elektrárny a z vrtulníku slaňovali pro zraněného člověka uvězněného v motoru vrtule. Akce však byla jen simulovaná, specialisté si zásah zkoušeli v rámci výcviku.

Kromě toho, že v blízkosti obce je jedno z nejmodernějších zařízení na výrobu elektrické energie, tak tu stojí i nepřehlédnutelná památka, raně barokní historický zámek s klasicistní přístavbou. Obec je známá i díky tomu, že v zámku je největší ústav pro mentálně postižené lidi na Znojemsku. Kvůli tomu získal název vsi i trochu hanlivé zabarvení.

Více práce

Místní si však jeho přítomnost pochvalují. „Díky zámku mají ženy z Břežan práci. Téměř každá rodina, která zde žije, má k němu nějaký vztah,“ říká starosta Břežan Josef Rebenda.

V polovině sedmnáctého století byl postaven barokní zámek, který byl později upravený v klasicistním stylu a doplněný krásným anglickým parkem se vzácnými dřevinami. Od roku 1926 vlastní zámek Kongregace sester svaté Hedviky a zřídily si zde ústav pro oligofrenní dívky. (Oligofrenie – vrozené snížení inteligence různého stupně, které vzniká nejčastěji záněty mozku, pozn. red). Objekt byl počátkem devadesátých let vrácen Kongregaci a zmodernizován.

Kromě zámku a kostela jiné pamětihodnosti obec nemá. Hned při vjezdu do Břežan je malebný rybníček, park a opravené sportoviště.

„Za posledních dvacet let jsme v obci opravili hřbitov, zrevitalizovali park, vybudovali jsme kanalizaci, plyn, vodovod a čistírnu odpadních vod. Hřbitov vypadal jako smetiště, nyní je to důstojné místo. Dále jsme postupně opravili místní budovy, například mateřskou i základní školu,“ popisuje starosta.

Před dvěma roky se obci podařilo opravit i dvě silnice s chodníky. „Ještě však máme co opravovat. Školní budovy by potřebovaly zateplit, nová okna, topení a chtěli bychom dokončit rekonstrukci silnic a chodníků,“ vypočítává Rebenda.

Břežany nežijí jenom opravami a rekonstrukcemi, ale i kulturou a sportem.
„Máme zde aktivní fotbalisty, klub vznikl už v roce 1947. V osmdesátých letech byli dokonce účastníky 1.B třídy. Potom břežanští sportovci hráli okres a nyní jsou ve třetí třídě,“ říká předseda Tělovýchovné jednoty Břežany Jiří Bobek.

Fotbalový tým je nyní na druhém místě. „Zkoušíme postoupit zpět do okresní soutěže, ale trénujeme jenom jednou týdně v pátek. Na více nám nezbývá čas,“ říká předseda.

Břežanští, kterých ve vsi žije více jak devět set, pravidelně pořádají krojované hody, plesy, rybářské závody a dětský tábor. „V devadesátých letech jsme pro děti pořádali turistické tábory. Před třemi lety jsme se k tomu opět vrátili. Zájem je velký, zúčastnilo se ho více jak třicet dětí. Na čtrnáct dní vždy vyrazíme se stany do Čučic, které leží u Oslavan,“ popisuje starosta.

Trocha historie

Břežany se dříve jmenovaly Vršava nebo Fryšava, od roku 1949 nesou současný název Břežany. První písemná zmínka o Břežanech pochází z roku 1222. V tomto roce byl vysvěcen původní kostel svatého Bartoloměje. V roce 1765 až 1771 byl vybudován farní kostel Zvěstování Panny Marie. Ve čtrnáctém století byly Břežany povýšené na město.

Místo však bylo osídlováno už v pravěku. Dokazují to nálezy neolitické keramiky patřící kultuře lineární a hrob únětické kultury doby bronzové.
Chloubou Břežan je v současné době nově upravený areál břežanského parku s nádhernými staletými platany a duby s malým komorovým rybníkem či fotbalové hřiště.

Vážení čtenáři, seriál Vesničky a města najdete také v tištěné podobě každý pátek v Znojemském deníku Rovnost.