Místní památkou je i kostel Jména Panny Marie, který v minulém roce zvítězil v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Dobré jméno dělají obci i místní dobrovolní hasiči.

Mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty svého druhu na jižní Moravě patří zcela určitě vodní mlýn, který převzalo do své správy Technické muzeum v Brně. Zajistilo rozsáhlé stavební úpravy celého objektu, opravu renesanční výzdoby mlýna, rekonstrukci základních prvků interiéru a vybudovalo v něm stálou expozici mlynářské techniky.

I díky tomu získala památka první místo v národní soutěži Gloria Musealis. Návštěvníci ve mlýně mohou vidět, jak se kdysi vyráběla mouka. „V roce 1995 se mlýn zařadil mezi národní kulturní památky. Za minulý rok jeho prostory prošlo přes dvanáct a půl tisíce lidí. Při návštěvě mlýna návštěvníci uvidí čtyři mlýnská kola, která pohání mlecí zařízení. Průvodce prezentuje technologii mletí mouky. Veškeré strojní vybavení mlýna mají možnost lidé vidět v chodu. Celá prohlídka trvá necelou hodinu. Průvodce provádí lidi jednotlivými patry a expozicemi mlýna. Na konci prohlídky se vyjde ven k náhonu, kde se spouští pro ukázku mlýnské kolo,“ popsal náměstek Technického muzea v Brně Ivoš Hubr.

Letošní rok bude pro vodní mlýn velice významný. Čeká ho pětisté výročí, které obec spojí se Slavnostmi chleba. „Osmého září uspořádáme již osmý ročník Slavností chleba, které chceme spojit s připravovanými oslavami výročí pěti set let vodního mlýna,“ řekl starosta obce František Jeleček.

„Nebudeme dělat žádnou speciální slavnost, ale chceme tyto dvě události spojit. Při té příležitosti navíc otevřeme krátkodobou výstavu, která bude umístěna ve mlýně. Další scénář jsem ještě neviděl, takže nemohu říct další program,“ doplnil Hubr. Slavnosti chleba jsou festivalem folklóru a lidových řemesel s řadou účinkujících včetně zahraničních.

Další kulturní akce pořádá v obci především Klub matek ve Slupi při Českém svazu žen. „Klub pořádá převážně besídky a karnevaly, na kterých vystupují zejména děti zdejší mateřské školky. Nejčastěji jsou to akce před prázdninami na Mikuláše i na Vánoce. Nechybí u nás ani masopust, máme celou řadu zábav, myslivecký ples i ples hasičů,“ vyjmenoval starosta.

Právě hasiči se od začátku roku posunuli o třídu výš. „Od začátku letošního roku jsme se také zařadili do skupiny JPO 2, což znamená, že musíme splňovat několik požadavků, abychom se zde udrželi. Například výjezduschopní musíme být do pěti minut od ohlášení požáru. Ale je tu další spousta věcí. Díky tomuto postupu se nám otevřela také cesta k penězům. Je to teď pro nás novinka a až během roku se uvidí, jak budeme vše zvládat,“ řekl velitel jednotky Antonín Hrbáček.

„V současné době má naše hasičská jednotka devatenáct členů, z toho máme mezi sebou jednu ženu, která dělá dispečerku. Oficiálně jsme vznikli v roce 1994. Momentálně jsme vybavení na velice dobré úrovni. Řekl bych, že jsme na špici v okrese,“ dodal Hrbáček. Jelikož je Slup vinařskou obcí, tak místní vinaři pořádají v květnu také Čulský košt vín. Tato akce spojená s taneční zábavou je nesoutěžní výstavou vín.

Velký úspěch zaznamenal minulý rok i kostel Jména Panny Marie v anketě o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2010. „Po opravách, které kostel prodělal, jsme se zúčastnili této soutěže, ve které jsme uspěli. Výhra nám přinesla sto padesát tisíc korun, které jsme využili na nové žaluzie na věži a dále máme v plánu opravu sakristie,“ upřesnil farář Jindřich Čoupek.

Vesnička Slup s pouhými necelými čtyřmi sty padesáti obyvateli se za posledních několik let změnila. „Společně se Strachoticemi jsme zbudovali kanalizaci, to byla za poslední dobu asi největší akce. Opravili jsme téměř všechny komunikace a máme také všechny ostatní inženýrské sítě. Díky tomu se nám tu rozmohla výstavba rodinných domků, takže se nám i pomalu zvyšuje počet obyvatel,“ zakončil starosta.

NĚCO Z HISTORIE

1046 je Slup, dříve zvaná i Čula, německy Zulb, poprvé zmíněna v padělané listině z dvanáctého století

1228 se o Slupi mluví v pravé listině

1512 první zpráva o mlynáři ve Slupi

V 16. až 18. století byl slupský mlýn, přecházející spolu se vsí od jedné vrchnosti ke druhé, jedním z největších na Moravě

Od roku 1810 se stal mlýn svobodným statkem ve vlastnictví mlynářských rodů

1860 byla Slup povýšena na městečko

1900 zemědělská a vinařská obec Slup měla největší rozlohu vinic v okrese a dodnes jsou vinařské tratě významné z hlediska produkce kvalitních vín Znojemské podoblasti

V roce 1930 měla obec 335 domů a 1367 obyvatel

Poslední majitelé získali mlýn v roce 1946 jako konfiskát, vnesli ho jako družstevní podíl do JZD a v roce 1970 darovali československému státu