Od roku 1911 si otevřel vlastní obchod v Kovářské ulici 7. Během první světové války se stal i knihovníkem, když do svého obchodu převzal knihy z nuceně uzavřené české knihovny. V roce 1925 na obchod přestavěl domy v Kovářské 12 a Dolní Česká 2. Stloukal byl také členem zastupitelstva, redaktorem Národních novin a aktivním funkcionářem Sokola. Činný byl i v klubu turistů a Okrašlovacím spolku. 

Vladislav Rakušan. Muž, který stál za obnovením Znojemského historického vinobraní.
Podnikatel Rakušan stál za obnovením Znojemského vinobraní, oslavil by 70 let