Díky prvnímu obchodu může firma rozběhnout výstavbu svého nového závodu v Egyptě, který se tak stane její první zahraniční investicí. Druhá objednávka pak míří na jih Moravy. Podepsaných sto tisíc tun netkané textilie pomůže s rozběhem nové, už deváté výrobní linky u znojemských Přímětic.

„Pegas úspěšně dokončil vyjednávání se svým významným zákazníkem ohledně dlouhodobých dodávek netkané textilie ze svého plánovaného výrobního závodu v Egyptě. Dohodnuté podmínky obchodu nyní projdou standardním procesem podepisování, přičemž finalizace této administrativní části se očekává v průběhu následujících dvou měsíců. Společnost na počátku června oznámila záměr realizace výstavby nového výrobního závodu v Egyptě.

Definitivní potvrzení realizace investice bylo podmíněno uzavřením dohody s významným zákazníkem, jenž projevil zájem o dodávky netkané textilie pro své výrobní závody na Blízkém východě,“ informoval manažer externího reportingu společnosti Pegas Ondřej Kouřil.

„Uzavřením dohody s významným zákazníkem došlo ke splnění důležité podmínky nutné pro finální rozhodnutí o investici. Zajištění prodeje významné části produkce na několik let dopředu nám poskytuje dostatečnou míru jistoty, že investice bude úspěšná a zároveň nás motivuje v našem záměru výstavby druhé výrobní linky v Egyptě,“ sdělil generální ředitel Pegasu a člen představenstva společnosti František Řezáč.

„Na dalších krocích projektu nadále intenzivně pracujeme a věříme, že budeme našim akcionářům přinášet pozitivní zprávy ohledně jeho dalšího vývoje,“ dodal generální ředitel.

Maximální pozornost

Pegas i díky dohodě se svým významným zákazníkem podepsal smlouvu s dodavateli investiční části. „Jednadvacátého září jsme podepsali smlouvu s dodavatelem výrobní technologie a zároveň byl vybrán i generální dodavatel stavební části,“ řekl Kouřil.
„Uvědomujeme si, že historicky první investice Pegasu v zahraničí vyžaduje spolupráci se zkušenými a prověřenými dodavateli investičních celků, a proto jsme jejich výběru věnovali maximální pozornost,“ doplnil Řezáč.

Další významný kontrakt, tentokrát tříletý, pak uzavřel Pegas ve čtvrtek. „Obchod je domluvený na roky 2011–2013 a to na dodávky netkaných textilií v celkovém objemu více než sto tisíc tun a ve finanční hodnotě přesahující dvě stě milionů eur,“ vypočetl Kouřil.

„Jedním ze základních kritérií udržení se na špici v konkurenčním prostředí výrobců netkaných textilií je maximální snaha o uspokojení požadavků a očekávání zákazníků. Uzavřená smlouva potvrzuje, že Pegas je v tomto ohledu úspěšný. Kontrakt navíc časově velmi dobře koresponduje se spuštěním nové výrobní linky, kterou v současnosti uvádíme do provozu,“ uzavřel generální ředitel společnosti Pegas.