Předchozí díly seriálu Vesničky a města naleznete ZDE

Málokteré auto, projíždějící po mostě v Grešlovém Mýtě, nezatroubí. Řidiči a před nimi poutníci tu už stovky let zdraví kamenného svatého Mikuláše, který tu bdí nad bezpečností a šťastným návratem cestovatelů. Hlavní silnice ze Znojma na Jihlavu, procházející obcí, a především most přes říčku Jevišovku daly vesničce kdysi jméno. Teď je ale stejná cesta i zdejším prokletím. Starostou obce je od roku 2002 Ivo Hos.

Oficiální webové stránky obce uvádí z historie pouze první zmínku, a to z roku 1700. Co je s vesnicí v té době spojeno?
Na místě přes řeku Jevišovku se postavil někdy po roce 1760 most a kdo přes něj chtěl přejet, musel zaplatit mýtné jednu nebo více grešlí. Z toho vznikl název obce. Socha na mostě je datována rokem 1764, most samotný pak na jiném místě ještě datem 1766. Od té doby se tam vybíralo mýtné. Jeden čas se obec jmenovala i Královské Mýto, nakonec ale zůstalo u Grešlového Mýta.

Asi nejvýznamnější památkou v obci je právě most se sochou svatého Mikuláše. Most nyní opravujete?
Starý most není náš, patří státu a spravuje ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Před stavbou nového silničního mostu byl součástí hlavní silnice I/38. A při výstavbě toho nového mostu v roce 1992 se opravoval i most starý. Ale protože obec nebyla spokojena s kvalitou oprav, tak jej nepřevzala do své správy. Most je do dneška ve špatném stavu, proto nyní ŘSD konečně přistoupilo k jeho částečné rekonstrukci za pět milionů korun. Socha na mostě se restaurovat nebude, na to bohužel nejsou peníze.

Do čeho tedy letos investuje samotná obec?
Naší nejdůležitější akcí je příprava kanalizace a čističky odpadních vod Svazku obcí při formanské cestě. Zpracovanou máme projektovou dokumentaci, máme stavební povolení, ale nenabylo právní moci. Celá akce přijde na zhruba sto padesát milionů korun. Po jejím ukončení budou odkanalizované Pavlice, Ctidružice, Hostim a Grešlové Mýto a v druhé etapě Prokopov a Blanné. Chtěli jsme vybudovat i sportovní hřiště a odbahnit místní rybník Bahňák. Bohužel, ani na jedno jsme nedostali dotaci.

Jak je vůbec obec velká?
Trvale tu žije dvě stě pět obyvatel, katastr má rozlohu dvě stě osmnáct hektarů. Hospodaříme s daňovými příjmy ve výši jeden milion a sedm set tisíc korun.

Vesnicí prochází hlavní silnice ze Znojma do Jihlavy. Jak ta ovlivňuje život u vás?
V roce 2001 neprošla řízením EIA (vliv stavby na životní prostředí – pozn.red.) studie obchvatu kolem Grešlového Mýta, Pavlic a Vranovské Vsi.
V loňském a letošním roce tedy ŘSD alespoň přistoupila k výměně oken v domech, kde hluk přesahoval zdravotní limit. U nás se to týkalo asi pětadvaceti domů. Teď to ale rozporujeme, protože na trvalý hluk si stěžují i další lidé. Po zavedení mýtných bran došlo totiž k razantnímu nárůstu počtu projíždějících aut. Denně jich tu napočítáte kolem deseti tisíc. Teď se i pomocí petice snažíme o to, aby ŘSD vyměnilo okna i v dalších asi patnácti nejpostiženějších domácnostech.

Letos v dubnu obec získala vlastní znak a prapor. Co na nich je?
Grešlové Mýto patřilo pod panství v Hostimi, které vlastnil rod z Gatterburgu. Takže i náš znak se odvíjí z jejich erbu. Ve znaku je naznačen náš most, v levé části pak padací mříž a v pravé lev se zbrojí. Prapor má barvu červeno-modrou a je na něm poštovní trubka.

Vážení čtenáři, seriál Vesničky a města najdete také v tištěné podobě každý pátek v Znojemském deníku Rovnost.