Soukromá vysoká škola ekonomická může nyní spoléhat na podporu a spolupráci se společností BDO CA, která patří mezi přední auditorské a daňové společnosti, nově otevře univerzitu třetího věku, vyhlásila další ročník soutěže Nejlepší středoškolák ČR v účetnictví, nabídne zahraniční stáže a kvůli rostoucímu zájmu rozšíří i kapacitu vysokoškolských kolejí.

„Poslední zářijový den jsme podepsali smlouvu mezi naší školou a přední auditorskou a daňovou společností BDO CA. Smlouva vytváří podmínky ke spolupráci v různých oblastech a jejím cílem je zvýšit možnosti uplatnění studentů v praxi. Proto se například BDO CA zavazuje umožnit vybraným znojemským vysokoškolákům absolvovat odbornou praxi v této přední firmě,“ uvedl prorektor pro studijní a pedagogickou činnost a současně jednatel školy Pavel Štohl.

„Dalším důležitým krokem pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů školy je založení Účetního centra při SVŠE Znojmo, kde studenti mají možnost pod dohledem odborníků z BDO CA zpracovávat účetnictví konkrétních klientů,“ doplnil prorektor.
BDO působí ve sto deseti zemích všech kontinentů a zaměstnává přes šestačtyřicet tisíc zaměstnanců.

Jako součást celoživotního vzdělávání organizuje SVŠE nově i univerzitu třetího věku.
„V tomto novém školním roce otevíráme první ročník, kterým škola usiluje o získání postavení regionálního vzdělávacího vysokoškolského centra. To nabídne seniorům podmínky a možnosti dalšího vzdělávání, tak jak je obvyklé v tradičních univerzitních centrech,“ sdělil rektor školy Kamil Fuchs.

Účastníkem prvního ročníku základního kursu může být člověk, který dosáhl věku padesáti let. Výjimku ovšem může povolit rektor školy.
„Základním posláním univerzity třetího věku je otevření vysokoškolských zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem je osvěžit a prohlubovat dosavadní vědomosti, prezentovat nové poznatky, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Snahou je podpořit touhu po dalším vzdělávání i poskytnout teoretické i praktické odpovědi na otázky, které provází každodenní život člověka v postproduktivním věku,“ doplnil Fuchs.

Cyklus přednášek je bezplatný, každá přednáška bude trvat dvě vyučovací hodiny a vždy na ni naváže následná diskuze. Před zájemce si poprvé stoupne prvního listopadu rektor školy s tématem Proč vznikla ekonomie a čím se zabývá, na které dvaadvacátého listopadu naváže Komerční komunikace. Data a náplň všech přednášek lze najít na oficiálních webových stránkách školy www.svse.cz.

Díky velkému zájmu o soutěž Má dáti – dal, kterou SVŠE pořádá společně se znojemskou obchodní akademií již pět let, se škola rozhodla využít zájmu středoškoláků a uspořádat soutěž s obdobnou tématikou na webu školy.
„Účastnit soutěže se mohou všichni studenti středních škol s výukou účetnictví. Soutěž má čtyři části základního kola. Každá část bude zveřejněna na webu školy po dobu jednoho měsíce a bude obsahovat pětadvacet otázek z oblasti účetnictví. Následně bude vyhodnocena a nejlepší tři soutěžící daného kola obdrží věcné ceny v celkové hodnotě pět tisíc korun,“ přiblížil Štohl.