„Hevlín se na železniční mapě ocitl poprvé na sklonku roku 1868. Tehdejší úřady Společnosti státních drah povolily stavbu několika nových tratí. Nejdůležitější vedla po trase ze Stadlau přes Hevlín do Střelic, kde se trať napojila na brněnsko-rosickou dráhu," připomněl znalec hevlínské trati Ivan Januška.

O spojení do Rakouska trať mezi Hevlínem a sousední Laa an der Thaya přišla na sklonku druhé světové války. Po ustupujících Němcích zůstaly vytrhané koleje a poničená výpravní budova, kterou zachycuje dobový snímek z dvacátých let minulého století. „Obnova mostů z Hevlína do Laa trvala až do konce června 1946," doplnil Januška.

Nastupující komunistický režim nechal mosty strhnout a koleje do Rakouska vytrhat. Po trati mezi Hevlínem a Hrušovany jezdila pak už jen lokálka. Od vstupu Znojemska do krajského systému veřejné dopravy v roce 2010 Hevlín obsluhují autobusy. Trať čeká buď převod na nové vlastníky, nebo zrušení.