Letos sedmačtyřicetiletý absolvent brněnského vysokého učení technického začínal ve specializované strojařské firmě UNEX na severní Moravě. Po angažmá v Pegasu teď druhým rokem šéfuje brněnskou firmu LPS Automotive, vyrábějící díly pro automobilový průmysl, s ročním obratem kolem tři set dvaceti milionů korun.

Bogdan se narodil ve slovenské Šali, bydlí ve znojemské části Popice, jeho dvě děti studují na střední a vysoké škole. A teď kandiduje jako lídr Sdružení nestraníků ve Znojmě.

První otázka je nasnadě: proč jste z Pegasu odešel a proč jste se nyní odhodlal pro vstup do politiky?
Z Pegasu jsem odcházel po svém třináctiletém působení po uzavření etapy převodu firmy ze společnosti soukromé na akciovou, navíc po velké investiční akci spojené se spuštěním osmé výrobní linky. To všechno bylo úspěšně dokončeno a přede mnou se objevila další profesní výzva.
Firma LPS Automotive byla v době mého příchodu zasažena celosvětovou krizí automobilového průmyslu, začal jsem v ní působit jako krizový manager ve funkci ředitele. V případě neúspěchu v komunální politice mám i nadále ve vedení této společnosti, která je v současnosti stabilizovaná a pomýšlí na další rozvoj, velmi dobrou osobní alternativu.

Na druhou stranu je můj vstup do politiky přirozeným vyústěním rozhovorů na různá témata, které jsem vedl se skupinou známých a lidí, kteří jsou nyní mými spolukandidáty. Z našich schůzek nakonec vyplynulo, že bychom měli kandidovat do zastupitelstva.
Osobně jsem se rozhodl i na základě přístupu občanů České republiky k posledním volbám do Poslanecké sněmovny. Lidé se podle mého názoru dokázali velmi dobře zorientovat v odložených volbách, mediálních informacích a nejrůznějších kampaních a podle mého vkusu dobře zvolit poslance. I my jsme tak viděli, že máme naději nejen o problémech mluvit, ale že do jejich řešení můžeme aktivně zasáhnout.
Každý občan by měl zvážit, jestli stačí například poctivě platit daně a třídit odpad na to, aby svému městu pomohl. Nebo jestli se chce aktivně zapojit a něco pro město udělat. Samozřejmě jde i o novou osobní výzvu.

Měli by do politiky vstupovat jen “zajištění” lidé? Jak je to ve vašem případě?
Do vrcholných funkcí, nejen v Parlamentu, ale i na posty starostů a místostarostů měst, by měli kandidovat lidé, kteří mají především ambice být veřejně činnými a jejich motivací není příslušný plat. Tedy jsou určitým způsobem zajištěni. V opačném případě by mohli být snadným terčem pokusů o korupci.
Na druhé straně jde o práci, která je normálně honorovaná a ani z komunální, ani z vrcholné politiky by tedy neměli být diskriminováni lidé, kteří nejsou zajištěni. Jejich ambice po hmotném majetku ale nesmí přesáhnout jejich ambice po poctivé službě občanovi.
V mém osobním případě: mám kde bydlet, děti studují a moje ambice po majetku nikdy nepřesáhnou rozhodnutí zůstat čestný a to i v případě mandátu na veřejnou činnost.

Kromě vás kandidují za Sdružení nestraníků známé znojemské osobnosti – ředitel nemocnice Miroslav Kavka, prorektor SVŠE Pavel Štohl, prezident hudebního festivalu Jiří Ludvík , trenér plavců Jiří Kyněra a další. Řada z nich se už v minulých letech na různých kandidátkách objevovala. Jak jste sestavovali tým a nebojíte se, že se vaši konkurenti budou trefovat do takzvaných stranických turistů?
V našem Sdružení nestraníků jsou zejména osobnosti, které už ve svém soukromém životě něco ve Znojmě dokázaly. Kritériem pro zařazení na kandidátku byly ale především názory a hodnoty, které tito lidé vyznávají. A pokud někdo z nich v minulosti kandidoval za někoho jiného, tak jsme to v zásadě neřešili. Všichni moji spolukandidáti jsou prověřeni časem, svoje názory nemění a naše zásady jsou stabilní.

Jaké jsou vaše hypotetické, hlavní investiční priority? Co budete chtít postavit, opravit, zřídit?
Ve Znojmě jsou místa, která jsou opomíjená a zanedbaná. Patří k nim průmyslová zóna, ale i jiné oblasti. Investice musí směřovat do oblasti parkování v centru města. Konkrétní záměry ale můžeme oznámit až ve chvíli, kdy zjistíme, na co všechno již jsou podepsané konkrétní smlouvy, kde už byly započaty práce…

Bylo by nefér, kdybych řekl, že všechny věci, které udělala současná radnice, jsou špatné. A že my je zastavíme a začneme z jiného konce.
Třeba v případě nevyhovujícího systému parkování v centru města jsou přípravné práce na parkovacím domě u Sokolské ulice jednoznačně cestou, kudy bude třeba jít i nadále. Tedy hledat další vhodné plochy pro výstavbu takových zařízení.

Velkou diskuzi vyvolala svého času snaha nynějšího vedení města prodat městské byty. Jak se na tuto problematiku díváte vy?
Prodej bytů se už stal významným předvolebním tématem. Za naše sdružení mohu říct, že neuděláme z nájemníků v městských bytech bezdomovce. Znamená to, že pokud se budou privatizovat městské byty, budou jednoznačně zvýhodněni stávající nájemníci. Jako ideální model fungující i jinde vidím prodej sdružením vlastníků.

Na bytovou problematiku se ale chceme podívat komplexněji. Jistě je ve městě spousta nemovitostí, které je lepší vzhledem k jejich stavu a nákladným opravám či provozu prodat. A za utržené peníze postavit ve městě startovací byty pro mladé. Podotýkám, že stavět by se musely v různých částech města, abychom nevytvářeli jakási novodobá ghetta.

Na druhou stranu existuje jistě část bytového fondu, který je v pořádku a na kterém může město dlouhodobě vydělávat. V každém případě by město mělo ve vlastnictví nějaké byty mít.

Nynější koalice ve svých propagačních materiálech vyzdvihuje, že získala pro Znojmo miliardu korun dotací. Opozice naopak argumentuje stoupajícím zadlužením města. Snažil jste se i vy nějak vyhodnotit informace o hospodaření města?
Mám jen čísla běžně dostupná z veřejných zdrojů. Z těch je jasné, že se ukazatel dluhové služby zhoršuje.
Na druhou stranu se na dluhy či úvěry města nedá pohlížet jednostranně. Pokud byly peníze použity rozumně tam, kde se v nějaké formě vrátí a návratnost takových investic je dobrá, pak zadluženost není problém. Za další mohlo jít o strategická rozhodnutí, kdy město vybudovalo něco, co bylo strategicky nutné. Příkladem může být městská plovárna.

Pokud dochází k zadluženosti města jako oddělenému faktu bez účelného vynaložení prostředků, je to problém. Vedení musí vědět, kdy se peníze z investic do pokladny vrátí a dluhová služba se zase dostane na rozumnou úroveň.

Největším problémem ale často nebývá ani tak prázdná pokladna, jako nevýhodně uzavřené smlouvy, které vás na několik let dopředu zavazují k nevýhodným krokům.

Opozice kritizuje i fakt, že Znojemské Besedě výrazně narostl rozpočet…
Pokud Besedě přibyla i agenda, tak nevidím problém. Je samozřejmě vhodné se podívat na to, a to nejen v případě Znojemské Besedy, jestli jsou vynaložené prostředky použity účelně a zda–li tam nedochází k nějakým náznakům, které by mohly vést k podezření na korupční jednání.

Předpokládám, že podobnou odpověď byste zvolil i v případě dotací pro kulturní a sportovní akce, oddíly a podobně?
Ani ne. V těchto věcech si ale nejsem jistý, zda existuje dostatečně průhledný a jednoznačný systém rozdělování městských dotací žadatelům. Pokud existuje, je povinností vedení města kritéria dodržovat. V případě, že je kritériem názor odborníků zasedajících v komisích, měla by se jím rada řídit.

Co se týče městského rozpočtu, jaké principy byste při jeho sestavování prosazovali?
Musíme vycházet z toho, co pro město chceme udělat za dobu volebního období. Naše cíle teprve chceme zveřejnit a splnění těchto našich cílů bude nějaké prostředky potřebovat. Rozpočet by ale v každém případě měl být plus, mínus vyrovnaný.
Není naším záměrem zadlužovat město. Prioritu by měly akce, na které je možné získat dotace ať již národní, nebo evropské.

Tématem poslední doby je i otevřenost veřejné správy. Plánujete v této oblasti nějaké změny nad rámec zákonem daných povinností? Například po vzoru města Semily, kde se zveřejňují třeba i smlouvy s dodavateli pro veřejné zakázky?
Internet je fenomén současnosti. Troufám si tvrdit, že všichni dnes chodí pro informace na internet. A pokud je nějaké usnesení veřejné, pak nevidím jakýkoliv důvod, proč je nezveřejnit i na internetu.

Musím se podivit, že se veřejní činitelé schovávají za zásady o utajení některých skutečností, které jsou běžné v privátním sektoru a aplikují je pro sféru veřejnou.

Pokud se chce firma účastnit výběrového řízení pro veřejný sektor, pak přeci musí počítat s tím, že detaily výběrového řízení i smlouva budou zveřejněny. Snad kromě zákonem daných utajovaných skutečností.

Nemusíme jít pro příklad do Semil, stačí zdravý selský rozum. Je přeci jasné, že veřejná zakázka je proto veřejná, že se musí oznámit podmínky výběrového řízení i výsledek. A pokud jsou podmínky transparentní, jasně stanovené, pak není důvod nezveřejnit i to, jak si v nich vítězná firma stála.

Čistě hypoteticky: pokud se dostanete do vedení města, přijdou na řadu personální změny?
Prvním krokem po našem případném úspěchu a převzetí řízení tak složitého organizmu, jako je město, by byl audit. Ať už provedený vlastními silami, nebo externí firmou. Z něj by pak vzešla celá řada podnětů a informace o tom, zda daní lidé pracují dobře a jestli jejich úsek dobře funguje. V takovém případě k žádným výměnám dojít nemusí.

Dovedu si naopak představit, že ne vše se ukáže jako správné a čisté a v takovém případě by měli dostat šanci noví lidé.

Jsou strany či kandidáti, se kterými už dopředu vylučujete případnou koaliční spolupráci?
Chceme se jasně vymezit především proti nynějšímu vedení města, tedy občanské demokratické straně, nechceme spolupracovat ani s komunisty, ať již samotnou KSČM nebo nově vzniklým sdružením se senátorkou Martou Bayerovou v čele.

Jaké jsou vaše ambice při vaší politické premiéře? Budete se v případě úspěchu ucházet třeba i o post starosty?
Odpověď je jednoznačná. Máme ty nejvyšší ambice. Bojujeme tedy o post starosty a co nejvyšší zastoupení v radě města.