Nové muzeum, dlouholetý archeologický výzkum, cyklostezky i větrné kolo, které je jediným svého druhu na jižní Moravě. Všemi těmito věcmi se může chlubit obec ležící šest kilometrů od Moravského Krumlova – Vedrovice. Vesnice s počtem obyvatel přesahujícím osm stovek má se svými technickými, historickými i archeologickými památkami, ale i kulturou co nabídnout.

Na přelomu dubna a května se na stožáru nedaleko nového vedrovického muzea znovu roztočí větrné kolo pro čerpání vody, takzvaný větřák. „Zrovna včera jsme podali v Brně žádost o dotaci na odbor kultury na financování závěrečné montáže repliky našeho větrného kola. Pořízení repliky obec financovala z vlastních zdrojů, jelikož jsme v loňském roce s dotací neuspěli. Letos jsme žádost podali znovu. Pokud se nám dotaci nepodaří získat, opět vše uhradíme z obecních zdrojů. Větřák je významnou technickou památkou, které jsou jen dvě v celé republice,“ vysvětlil starosta Vedrovic Richard Janderka.

Originál si mohou zájemci prohlédnout v novém muzeu, které funguje od roku 2010, a jež stojí na místě bývalé vedrovické fary.
„Celý projekt na vybudování muzea vznikl na popud bývalé starostky už před několika lety. Ojedinělá koncentrace a cenné seskupení archeologických nálezů ve Vedrovicích si jistě zaslouží prezentaci,“ řekla již dříve manažerka projektu Jitka Schneiderová.

Kromě muzea zde návštěvníci najdou knihovnu, zázemí pro cykloturisty, expozici přibližující život lidí na moravském venkově v různých staletích a informační centrum sloužící celému mikroregionu.

V patře objektu vznikla přednášková místnost, kterou využívají i pracovníci Moravského zemského muzea pro semináře a sympozia. V okolí víceúčelového domu vznikl také uzavřený odpočinkový prostor pro setkávání lidí. „Areál nabízí klidné místo pro volný čas a pro pořádání různých kulturních akcí,“ informovala bývalá starostka a nynější vedrovická kronikářka Anna Gigimovová.
„Na rekonstrukci a stavbu muzea jsme získali desetimilionovou dotaci z evropských fondů,“ doplnila.

Největší oslavou letošního roku bude ve Vedrovicích stoleté výročí fungování hasičské jednotky. Organizování celé slavnosti je v plném proudu. „Na pátého května, jako každý rok, plánujeme den obce. Při té příležitosti oslavíme sto let dobrovolných hasičů ve vsi. Program zatím připravujeme, takže zatím nemohu zcela přesně říct, co všechno se bude dít. Jistě ale vím, že kněz požehná nový prapor hasičů,“ přiblížil starosta.

Nejdůležitějším investičním záměrem letošního roku je v obci výstavba kanalizace a vodovodu. Stavbu pozdržely majetkově nevyřešené pozemky. „Budování kanalizace je ve fázi, kdy čekáme na stavební povolení. Celý proces se zhruba o půl roku pozdržel, protože firma, která u nás hospodaří, dělala kvůli pozemku problémy. Museli jsme tedy zvolit jinou trasu. Zhruba na začátku dubna bychom ale povolení měli mít a někdy v květnu se snad začne budovat. Vodovod chceme dělat zároveň,“ vysvětlil starosta.

Obec se již také delší dobu potýká s problémy s krajským integrovaným dopravním systémem. „Musím říct, že jsme za poslední dobu našli s firmou Kordis společnou řeč. Spoje sice nejsou optimální, ale dohodli jsme se nejlépe, jak to šlo. Nejkomplikovanější bylo dojíždění do Krumlova na autobusové nádraží, odkud museli lidé do města dojít pěšky. Teď nám firma vyšla vstříc s tím, že autobusy jezdí přes město. Takže například starší lidé i děti se do školy dostanou bez problému,“ konstatoval spokojeně Janderka.

Součástí obce je i hrstka místních podnikatelů. „Hospodaří u nás firma Agros, tři zemědělci a samozřejmě drobní živnostníci. Jedním z nich je i Petr Lišťák, který zde chová koně. V současné době s obcí jedná o koupi pozemků, na kterých by mohl vybudovat farmu,“ zakončil starosta.

Petr Lišťák se do Vedrovic přistěhoval v osmdesátých letech. „Jezdil jsem u lesů s erárními koňmi. Prakticky celý život jsem s koňmi pracoval a mám k nim vztah. I proto jsme se s dcerou pustili do jejich chovu. Máme zde plnokrevné araby a máme záměr vybudovat chov arabských plnokrevníků,“ dodal podnikatel.

Něco z historie
- 1363 se poprvé objevil název obce ve starých listinách
- 1539 Vladyka Jan Koberský odkázal své statky kolem Moravského Krumlova včetně Vedrovic svému švagrovi Smilovi Osovskému z Doubravice
- 1543 se poprvé připomíná místní kostel sv. Kunhuty
- 1627 daroval Ferdinand II. jezuitské koleji ve Znojmě celé bohutické panství včetně Vedrovic a Zábrdovic
- 1912–1914 bylo postaveno větrné kolo, výrobek firmy KUNZ Hranice
Zdroj:www.vedrovice.cz