Stokrát může jet člověk ze Znojma do Moravského Krumlova a stokrát může minout malou vesnici Skalice. Leží totiž mimo spojnici těchto dvou měst regionu. Pokud se tedy chcete do klidné vsi, kterou si oblíbili i chalupáři ze širokého okolí, podívat, musíte u Hostěradic odbočit. Přes místní část Hostěradic, která nese zapamatovatelné jméno Chlupice, se pak před vámi otevře pohled na vesnici v malém údolí, nad níž se jako maják tyčí ohromná sýpka.

„Je to čtyřpodlažní sýpka z počátku devatenáctého století a je opravdu vidět už z dálky. Nyní je jejím majitelem soukromý zemědělec pan Josef Bazal, se kterým máme velmi dobré vztahy,“ uvedl starosta Skalice Antonín Buchta.

Další dominantou, se kterou si Skalici mohou lidé v posledních letech stále častěji spojovat, je místní platan. Ten je opakovaně úspěšný v soutěži Strom roku. „V posledním ročníku se náš platan, který roste v zahradě u zámku, umístil v rámci regionu na třetím místě. Lidé si krásný strom mohou prohlédnout za domovem pro seniory, který budovu zámku od padesátých let minulého století využívá. Nyní zámek při pohledu z vesnice bohužel zastínila nová budova domova, ale s tím už nic nenaděláme,“ posteskl si starosta.

Starostovy starosti

Jeho, podobně jako řadu jiných starostů v malých vesnicích, trápí dosud stále nevybudovaná kanalizace. „Je to tak. Máme těsně nad pět set obyvatel a s tím jsou spojené problémy při snahách získat dotaci na kanalizaci. Nepodařilo se nám to zatím, ani když jsme se spojili do zájmového sdružení se sousedními vesnicemi. No a je jasné, že dokud neuděláme kanalizaci, nemůžeme se pouštět ani do oprav silnic a chodníků ve vsi,“ vysvětlil první muž Skalice.

Jeho slova potvrzují i místní. „Pocházím sice ze Želetic, ale tady se mi líbí. Do Skalice jsem se provdala. Žije se taky dobře, ale tu kanalizaci bychom uvítali. S vyvážením jímky je jen trápení,“ potvrdila starostovo trápení Markéta Novotná.

Vesnice je obvykle velmi klidná. Tento fakt oceňují jak chalupáři, tak například starší lidé včetně těch, kteří žijí v domově důchodců.

„Mně se tady líbí moc. Ještě když jsem pracovala, tak jsem si plánovala, že na důchod půjdu právě do domova ve Skalici. Sestřičky jsou hodné, všichni jsou tady hodní. Starají se o nás moc dobře. Jídla máme až moc, musím si ale hlídat váhu, abych nebyla tlustá,“ svěřila se sedmaosmdesátiletá Marie Adamíková.

Místní se chodí pobavit s přáteli do dvou hospod. „Zrovna dnes ve čtyři hodiny odpoledne máme v jedné z nich posezení s důchodci. Bude to taková vánoční besídka,“ řekl Buchta.

Ve vsi je škola pro žáky od prvních do pátých tříd, k dispozici je pošta, obecní knihovna, ordinuje tu i praktický lékař. Za prací lidé většinou jezdí jinam. „Třeba do Pohořelic. Lidé ale pracují také v zemědělském podniku nebo v domově důchodců,“ přiblížil starosta.

Jméno od skal

Název má Skalice od skal, které jsou nejvíce viditelné v geologickém zlomu v lokalitě Hájek. „Tudy také protéká potok Skalička,” informují internetové stránky obce. První písemná zpráva o Skalici je z roku 1252.

„Území kolem obce bylo známo lovcům a sběratelům ve starší době kamenné. O tom svědčí nálezy dnes uložené v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Trvalé osídlení naší krajiny zemědělci se datuje od mladší doby kamenné,” píše se mimo jiné na obecním webu. Tam se také zájemci mohou dočíst řadu zajímavostí z novodobé historie.

„Vznik Československé republiky zastavil germanizaci obce, která jí hrozila. Pozemkovou reformou získali zemědělci část půdy patřící velkostatku barona Baraty. Mnozí nabyvatelé této půdy neměli dost kapitálu na postavení provozních budov, strojů a zařízení. Ceny za zemědělské výrobky poklesly v době světové hospodářské krize,” uvádí obecní web.

Za druhé světové války vznikla ve Skalici podruhé německá škola. „Do ní chodili i němečtí školáci ze sousedních vesnic. Za války nebyla dovolena žádná taneční zábava, činnost tělovýchovných jednot byla zakázána,” píše se na webu Skalice.

Dnes mají obyvatelé možnost sportovat v Tělovýchovné jednotě Sokol, aktivní jsou i dobrovolní hasiči. Ve Skalici pracují také chovatelé, funguje zde i myslivecké sdružení. Jeho předsedou je samotný starosta Skalice.