Další díly seriálu Podnikání na Znojemsku naleznete ZDE

S podnikáním začínala před dvaceti lety ve Znojmě a Vrbovci, kde si v té době otevřela kosmetický salon. Z malé provozovny ve vesničce u Znojma je dnes firma se šedesáti zaměstnanci u Ústí nad Labem. Anastázie Skopalová však dodnes zajíždí i na jih Moravy. Jako v řadě dalších měst má i ve Znojmě značkovou prodejnu s produkty vlastní firmy.

Jak a kdy jste firmu založila?
Původní společnost jsem z osmdesáti procent vlastnila spolu s obchodním partnerem. V roce 1997 se naše cesty začaly názorově rozcházet, a tak jsem založila firmu vlastní, ve kterém mám stoprocentní podíl. Nebylo to vždy jednoduché, potýkala jsem se s řadou problémů, závistí a nepochopením, že také žena může samostatně podnikat. Každý neúspěch mne však posunul tím lepším směrem. Hodiny a dny strávené v práci jsem nepočítala. Má práce mi byla a je koníčkem, a když vás něco baví, na čas nehledíte.

Mohla byste blíže popsat náplň činnosti vaší firmy a její produkty? Zabýváte se i vývojem nových výrobků?
Zabýváme se výrobou, prodejem a distribucí přírodní kosmetiky pod značkou Original ATOK, a to nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Kosmetika je určena pro profesionální i domácí použití. Nabízíme produkty pro ženy, muže i děti, pro všechny věkové kategorie. Při výrobě vycházíme z přírody. Vyhýbáme se látkám, které by v přírodní kosmetice neměly být, a tak si naši kosmetiku oblíbili rovněž lidé s různými formami alergií a problémů. Vzhledem k tomu, v jakém oboru se pohybujeme, je vývoj nutností, bez které se neobejde žádný výrobce kosmetiky.

S jakým kapitálem jste začínala a jaký je současný obrat firmy?
Začínala jsem s kapitálem zhruba půl milionu korun. Současný obrat firmy se pohybuje okolo padesáti milionů korun za rok.

Jeden z obchodů máte také ve Znojmě. Jak si stojí ve srovnání s vašimi prodejnami v jiných srovnatelných městech ? Otevřela jste obchod ve Znojmě díky své vazbě na region, nebo z čistě podnikatelských důvodů?
Obchod ve Znojmě jsem skutečně neotvírala jen z podnikatelských důvodů, ale také z důvodů osobních. Ve Znojmě bydlí má dcera, která má silný vztah k aromaterapii a masážím a já jsem tak měla příležitost vrátit se jejím prostřednictvím na místo, kde to všechno vlastně začalo. Bohužel doba se změnila a tento region není příliš nakloněn službám. Lidí, kteří si mohou dovolit kosmetické či masérské ošetření, je čím dál tím méně. V současné době stojím před nelehkým rozhodnutím, zda-li v této aktivitě nadále pokračovat. Další studia máme v Ústí nad Labem a Trmicích, kde je situace naštěstí opačná.

V jakých prostorách jste kdysi začínala a kde podnikáte nyní?
Začínala jsem v malých prostorách ve Vrbovci a ve Znojmě, kde jsem měla svůj kosmetický salon. Začátky, ačkoli nebyly lehké, byly krásné a dodnes na toto období ráda a s nostalgií vzpomínám. Dvacet let je však dlouhá doba a za ten čas se mnohé změnilo. Z majitelky kosmetického studia jsem se stala majitelkou kosmetické firmy a z malého kosmetického salonu ve Vrbovci je nyní firma v Trmicích u Ústí nad Labem, která má více než šedesát zaměstnanců.

Vy osobně pocházíte ze Znojemska? Nebylo by pro vás zajímavé mít sídlo firmy či její provoz ve Znojmě či okolí?
Ne, pocházím z Krkonoš z města Trutnova. Do Znojma mě zavála láska, a tak jsem několik let strávila v krásném domku ve Vrbovci. K tomuto místu mám vřelý vztah a dodnes se tam ráda vracím. Osud mne však odnesl jiným směrem, a tak přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby… nemá myslím význam. A jestli by bylo zajímavé mít sídlo firmy či provoz ve Znojmě? Možná ano, žijí zde milí a pracovití lidé, docela si to dovedu představit.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Jsem ranní ptáče, vstávání mi problémy nedělá, a tak můj pracovní den začíná už v šest hodin ráno. Dopřeji si koupel, ranní kávu a pak už neúprosně startuje můj každodenní pracovní kolotoč. E-maily, schůzky, přednášky, telefony.

Co osobně považujete za svůj největší životní úspěch?
Jsem hrdá na vše, co se mi za těch třináct let existence společnosti podařilo vybudovat. Pevné a stabilní zázemí firmy, vlastní vzdělávací středisko, firemní prodejny a studia. Pevně ale věřím, že ty největší úspěchy mne teprve čekají. Ale nechci být neskromná.

S jakou konkurencí se musíte v Česku potýkat?
Konkurence v České republice je vysoká a má neustále rostoucí tendenci. Na trhu je více firem, které nabízejí podobné produkty. Konkurenci na trhu však považuji za zdravou věc, která nás neustále popohání dopředu.

Zasáhla vás v posledních letech hospodářská krize?
Ano, i my pociťujeme dopad hospodářské krize na vlastní kůži. Byli jsme nuceni přijmout některá opatření, která však jsou spíše prevencí před možným dopadem krize.

Dnes už s vámi pracují i vaše dcery, co je jejich úkolem?
Ano, máte pravdu. Obě dcery se zapojují do chodu společnosti, což mě velmi těší. Starší dcera je nyní v domácnosti a pečuje o svého nejmladšího syna. Před odchodem na mateřskou pracovala ve firmě jako ředitelka, později jako obchodní manažerka.
Mladší z dcer je obchodní manažerkou firmy s působností ve Znojmě a zároveň je velmi zdatnou lektorkou Baby masáží, které vyučuje u nás v Centru ATOK v Sebuzíně.

Co byste ještě chtěla dokázat? Jak vidíte budoucnost své firmy?
Přála bych si, aby naše firma měla své stále místo na slunci, aby byla stále plná vůní, milých lidí a spokojených zákazníků. Chtěla bych si vychovat svého následovníka, který po mně tuhle štafetu jednou převezme.
Doufám, že mou lásku k přírodě, bylinkám a aromaterapii přenesu na některé ze svých vnoučat.
Pevně věřím, že jednoho dne se jeden z nich nebo všichni společně stanou mými nástupci. Ale to je asi snem každého majitele firmy.

Vážení čtenáři, seriál Podnikání na Znojemsku najdete také v tištěné podobě každou sobotu ve Znojemském deníku Rovnost.

SYLVA PAVLAČKOVÁ
DANIEL SMOLA