Paradoxem přitom je, že vlastním technikám milostného spojení je v knize věnováno jen několik kapitol, jež navíc nebyly pro jejího autora nejspíš těmi nejdůležitějšími.

„Tato kniha by neměla být využívána pouze jako nástroj k uspokojení vašich žádostí. Člověk, který se obeznámil se základními principy nauky o lásce, dbá o svou bezúhonnost, zdraví a tělesné potěšení a váží si zvyků ostatních lidí, takže určitě dokáže opanovat své smysly. Zkrátka, moudrý člověk si hledí své bezúhonnosti, zdraví a tělesného potěšení tak, aby se nestal otrokem svých vášní, dosáhne úspěchu ve všem, do čeho se pustí,“ uvedl na stránkách Kámasútry její údajný autor, indický mnich a filozof Mallanága Vátsjájana. Údajný proto, že o jeho autorství hovoří pouze dochovaná tradice a že o něm prakticky nic nevíme.

Vátsjájana žil v období takzvané Guptovské říše, tedy v době od čtvrtého do šestého století našeho letopočtu. Kámasútru, jejíž název lze přeložit jako Poučení o rozkoši nebo jako Učebnice lásky (Káma je jméno indického boha milostné touhy a sútra je výraz pro poučení nebo učebnici), stvořil zřejmě na základě starších, dnes již nedochovaných erotických příruček, takzvaných kámašáster, které v díle také cituje (v Indii se erotika považuje za jednu z vědních disciplín).

Dílo, určené nejspíš dvořanům a bohatým měšťanům, sepsal podle odborníků na sanskrt (dnes již mrtvý jazyk, který má základ ve védském dialektu a z nějž vychází současný severoindický jazyk Hindí) pravděpodobně někdy ve čtvrtém století a vychází v něm z hinduistické mytologie. Podle ní je pánem všehomíra Višnu, známý jako Zachovavatel a jako Pán vod, jenž současně vládne mužským erotickým impulzům a tužbám. Jeho chotí byla podle mytologie Lakšmí, „krásná jako deset milionů vycházejících sluncí“ a považovaná za ztělesnění smyslnosti. Jejich syn Káma, bůh lásky, se má vyznačovat věčným mládím, velkou krásou a v indické tradici se mu přičítalo, že se jako neviditelný vznáší nad všemi milostnými akty.

Kámasútra však není jen „návod k milování“, ale i filozofické pojednání o životě protkaném láskou, erotikou a potěšením z vlastního lidství.

Návod pro život

Text měl sloužit k vážnému uvedení do milostného života a stavěl na rozdílu mezi láskou a manželstvím. Účelem manželství je především zplození potomků, zatímco účelem lásky je dosažení plného psychického a fyzického uspokojení, což je jedna ze základních potřeb člověka. Kniha je rozdělena do sedmi velkých kapitol, z nichž každá se týká jiného tématu. V celku pak poskytují čtenáři rady ohledě nejen lidského sexuálního chování, ale společenského života a řízení domácnosti.

Životní cíle jsou přitom v Kámasútře pojaty podobně jako v dalším staroindickém spisu Arthašástra, který se ovšem věnuje vojenské strategii, ekonomice, soudnictví, řízení a vedení státu.

„Stoletý svůj věk nechť muž rozdělí tak, aby v něm naplnil trojí smysl života. V dětství nechť jde za vzděláním. V mládí a mužnosti za rozkoší a úspěchem. V stáří za vírou a spásou. Trvání života však je nejisté, a proto nechť bere všechno, jak to přichází. Leč panictví nechť si zachová, dokud se učí vědám.“
Tyto tři cíle neboli hlavní náplně lidského života tvoří základ hinduistického společenského systému. Popisují je jak staroindické učebnice (šástry), tak i další spisy.

Ústřední myšlenka Kámasútry říká, že umění milovat by měli stejnou měrou studovat muži i ženy. Žena je v Kámasútře líčena jako specifická a tajemná bytost, jejíž myšlenky se těžko odkrývají. Kniha se ale zabývá celým spektrem partnerských vztahů, nikoli pouze tělesným prožitkem.

Muži, kteří mají úspěch u žen, jsou podle Kámasútry obvykle zkušení vypravěči zběhlí v umění milovat, dokážou snadno vzbudit důvěru u žen, jsou výřeční, štědří, velkorysí, smělí a podnikaví, dbají na svůj zevnějšek a nebojí se práce. Ženy upřednostňují muže, které dobře znají, například ty, se kterými vyrůstaly.

Proč žena může odmítnout muže?

Kámasútra popisuje i důvody, pro něž může žena muže odmítnout. Hlavním důvodem je obvykle láska k jinému muži, ohledy na děti, nedostatek příležitostí, společenské rozdíly, nejistota, nedůvěra, podezírání z neupřímnosti, nesmělost, pohrdání, obavy z prozrazení vztahu, chybějící sebevědomí, strach ze zklamání nebo dokonce podezření, že potenciálního milence najal vlastní manžel, aby tak vyzkoušel její věrnost.

A jak je to s těmi polohami? I na ty v Kámasútře nakonec dojde. Kniha popisuje osmkrát osm čili celkem 64 způsobů milování včetně doteků, objetí, polibků, soulože či orálního laskání. Nebrání se ani takovým projevům vášně, jako jsou škrábání, kousání a bití.