O vlivu rodiny na výběr partnera a spokojenost ve vztahu se přou vědci, stejně jako ženy na internetových diskusních fórech. Oba tábory ale uznávají, že rodina hraje zásadní roli. Ženy si prý vybírají partnery podobné jejich otcům, muži zase ženy krásné jako jejich matky. Nestojí ale v zákulisí svobodného výběru pouze tyranské geny?

Když se podívám na svého muže, často si řeknu: Je to celý táta! Občas mě to nejen pobaví, ale někdy i vyděsí. Má otcovu výbušnost, ale i vytrvalost a pracovitost. Doufám, že se na stará kolena stane stejně jako můj otec citlivým, chápavým a moudrým.

Bodejť by ne, byl totiž mým mužským vzorem. „Silnější citová vazba mezi rodiči a dětmi opačného pohlaví je záležitostí obecně známou a zakladateli psychoanalýzy dostatečně zpopularizovanou,“ uvádí v publikaci Muž jako evoluční inovace? biolog a filozof Stanislav Komárek.

Už malé děti si během raného dětství podle některých teoretiků vytvářejí obraz o opačném pohlaví. V dospělosti pak při výběru partnera používají jakousi šablonu, kterou jsme se kdysi naučili. Oponenti tohoto názoru však trvají na tom, že upřednostňování partnerů, kteří jsou podobní rodičům, je zapříčiněno geny. Je-li totiž vybraný partner podobný některému rodiči, je podobný i nám. Podle některých názorů jsme dokonce jen stroje, pouzí nositelé genů, které mezi sebou soupeří o nadvládu. Celý náš život je tak tímto pohledem předurčen cíli, ke kterým je naprogramována naše DNA. Přírodní výběr pak spočívá v soutěži o rozmnožení a přežití. Proč laň připustí nejkrásnějšího paroháče? Jak si samice ze stáda vyberou pana „dokonalého“?

Preferují samce s určitými znaky a rysy. Ti krásní a silní jen potvrzují své genetické kvality, odolnost vůči parazitům i nemocem, demonstrují svou sílu i zdraví. Slavný sociobiolog Matt Ridley dokonce tvrdí, že krása má hlubší účel než jen lahodit oku. Jestliže jsou samčí znaky dány geneticky, budou mít samice, získají-li žádané geny, syny, kteří mají chtěné znaky, a dcery, jimž imponují. Tak prý mohou být ve svém životě úspěšní a plodit stejně úspěšné potomky.

Kultura, nebo příroda?

U lidí to je ale složitější. Do výběru partnera totiž zasahují také přátelé i vlastní rodina, která může žhavou vášeň zcela uhasit. Společnosti kladly nechtěným milostným aférám nepřekročitelné mantinely a některé nesprávným volbám milenců házejí klacky pod nohy dodnes. Slavným, mnohokrát adaptovaným a stále aktuálním příkladem je tragédie Romeo a Julie. Studie ale ukázala, že se ženy ohlížejí více na hodnocení své osoby ze strany rodičů partnera než na argumenty svých vlastních rodičů. Je pro ně důležitější být v očích nové rodiny atraktivní. Muži zase vidí jako zásadnější, jak výběr partnerky hodnotí jejich vlastní rodiče.

„Srdce má své důvody, které rozum nezná,“ prohlásil údajně francouzský matematik, fyzik a teolog Blaise Pascal. Věříte více hlasu srdce, nebo sňatku z rozumu?

Partner z internetu může zklamat

Sexuální chování je podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny ovlivněno hormony, významnou roli při něm však hrají i psychosociální a kulturní motivace. Za řadu deziluzí prý totiž mohou virtuální seznamky, jež otupují naši přirozenou schopnost výběru.

Ženy během svého života hledají pana „dokonalého“, u něhož čekají úctyhodný výčet vhodných vlastností. Někdy se ale tělo vzbouří a výběr jde zcela mimo naše chápání. Jakou roli vlastně hrají hormony?
Lidé jsou ve svém sexuálním chování pod významným vlivem intenzivních emocí, které s pohlavním chováním souvisejí, jako jsou zamilovanost, sexuální vzrušení nebo orgasmus. Emoce pak jsou samozřejmě také ovlivněny jak pohlavními hormony, tak souvisejícími neurotransmitery v lidském mozku.

Z evolučního hlediska si dlouhodobého partnera vybíráme hlavně za účelem rozmnožování. Napoví nám tedy tělo, zda je partner vyhovující? Co se vlastně v něm odehrává?
Lidé si partnery a partnerky zcela jistě nevybírají jen podle vámi popsaném formátu. Ve hře je zde vždy také psychosociální a kulturní motivace. A pak samozřejmě zmíněné emoce.

Lze přírodu (hormony) při výběru partnera obalamutit? Například vhodnými kosmetickými přípravky, léky, stravou…? Odborníci dokonce tvrdí, že i hormonální antikoncepce nás může natolik poznamenat, že si vybíráme špatné partnery.
Redukovat partnerský sex na vlivy čichu a chuti není objektivní. Biopsychosociálních faktorů je zde celá řada. Klasická antikoncepční tableta jistě může výrazně změnit hormonální prostředí ženy, která pak může volit jiné partnery, než by zvolila bez antikoncepce. Nevím jen, proč by ta volba měla být k horšímu.

Dnešní doba už příliš osobnímu setkání, resp. seznamování nenahrává. Randíme a žijeme na internetu. Vliv hormonů tak můžeme dokonce vyloučit. Není to vlastně „dokonalý zločin“ páchaný na přirozeném výběru?
Kontakty, popisy a postoje šířené pouze prostřednictvím internetem jsou tím nejméně spolehlivějším. Virtuální realita by měla být vždy co nejdříve objasněna osobním kontaktem. Někdy to ale tak není, což pak bývá příčinou někdy i dosti krutých deziluzí.

Řada alergologů tvrdí, že na rozmachu intolerancí a alergií se podílí hlavně vnější prostředí a životní styl. Nestojí za příčinami řady nemocí rovněž kombinace genů a nevhodný výběr partnera?
Zatím bych rozhodně nedoporučoval, aby nastávající partneři absolvovali genetická vyšetření jako povinnou záležitost. (smích)