KDY: do 31. ledna 2020
KDE: Minoritský klášter, Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
ZA KOLIK: 50 korun

Návštěvníci si prohlédnou rakouské a uherské mincovny habsburské monarchie raného novověku a část ukázkové vitríny věnované mincovním platidlům z celého světa.

Dále budou k vidění i mince našich sousedů, tedy Maďarska, Rakouska a Polska a několik zajímavostí objevených při přípravě revize části podsbírky mincí, např. egyptský měděný fals Ša‘ abána II. z dynastie Bahrí-Mamlúků či cent Jiřího V. 

Zvláštní vitrína je věnována NEJ mincím a papírovým platidlům. Návštěvníci zde naleznou největší a nejmenší mince, nejlehčí a nejtěžší, ale i největší a nejmenší bankovky, nejstarší papírová platidla sbírky i nejvzácnější kusy jako třeba dukát Ludvíka Jagellonského. Nechybí ani zvláštní předměty zařazené do numismatické sbírky – brněnské psí známky z 80. let 19. století. Část je věnována i vývojovým etapám české koruny od jejího zavedení v roce 1892 po dnešek. 

Výstavu v Minoritském klášteře ve Znojmě mohou lidé navštívit až do 31. ledna příštího roku.