KDY: 26. srpna, 17.00
KDE: Znojmo, Dům umění
ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Výstava připomíná letošní výročí 830 let od založení Louckého kláštera i 900 let od vzniku samotného řádu premonstrátů. "Výstava představí umělecká díla vytvořená pro potřeby bohoslužeb a reprezentace jak ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, tak ze sbírek Strahovského kláštera a Strahovské knihovny i z mobiliářů kostelů kdysi k Louce náležejícím," uvedla Renata Hurníková z muzea. Komentovaná prohlídka výstavy začne v pět hodin odpoledne.