Místo tradičního předvánočního dobročinného koncertu country kapely Květinka letos znojemská Charita v úterý nabídne online video s písničkami Květinky a představením charitní Záchranné sítě, kterou výtěžek letošního koncertu podpoří. "Video bude sestříhané z některých minulých koncertů a prokládané ukázkami z činnosti Charitní záchranné sítě, na kterou budou moci diváci přispět během koncertu, ale i po jeho skončení převodem na účet 4200083873/5500 VS 781. Video bude spuštěno dne 22. 12. 2020 v 19:00 na Facebooku," uvedli pořadatelé.