KDY: do 10. listopadu, denně 9 - 17
KDE: Minoritský klášter, Znojmo
ZA KOLIK: 50 korun

Znojmo - Vedle běžných nálezů, jako jsou různé celé nádoby či jejich části, uvidí návštěvníci i i několik nálezů, které bychom mohli označit jako unikátní. Jedná se o část odlévací pánvičky užívané k tavbě mědi v počátcích pozdní doby kamenné či dvojici vlasových ozdob ze starší doby bronzové, na jejichž výrobu byla užita výrobní technologie zaznamenaná v moravském prostoru poprvé.“ K nejpozoruhodnějším nálezům na výstavě patří také bronzové vědro z doby římské nalezené u Cornštejna. Muzeum nabídne návštěvníkům i drobný suvenýr. „Z výstavy si můžete odnést i speciální minci, jejíž motiv se bude každý týden měnit. Musíte si ji však sami najít v nádobě s pískem a na vlastní kůži si tak zkusíte, jaké to je odkrýt nějaký nález,“ vzkázala návštěvníků Renata Hurníková z muzea. Výstava potrvá do 10. listopadu.