Pro hrabata z Althannu je na místě někdejšího podyjského pohraničního hradu v druhé polovině sedmnáctého století postavil architekt Johan Bernhard Fischer z Erlachu, známý mimo jiné barokním vídeňským skvostem, kostelem sv. Karla Boromejského.

Zámek se svým monumentálním Sálem předků či barokní kaplí Nejsvětější trojice nabízí dva prohlídkové okruhy. Návštěvníci mohou projít reprezentační interiéry z doby hrabat z Althannů a soukromé pokoje, které dávají nahlédnout do života dalších majitelů zámku, rodů Stadnických a Mniszsků, v devatenáctém a dvacátém století.

Zámek je od května do září otevřený denně mimo pondělí, v dubnu a říjnu o víkendech.