Odtud pak výletník vystoupá na Kraví horu a zamíří do Konic a Popic, rodné vsi spisovatele Charlese Sealsfielda. Z červené značky odbočuje mezi oběma vesnicemi okružní zelená trasa, která návštěvníky zavede právě na Sealsfieldův kámen. Vyhlídku mnozí návštěvníci považují za jednu z nejhezčích nad Dyjí v okolí Znojma. Cestou zpět se návštěvníci mohou zastavit v Popicích, kde je vedle starobylého kostela sv. Zikmunda zaujme opravený Rodný dům Charlese Sealsfielda, který se vsi narodil v roce 1793 jako Karl Postl.