Ta má za sebou mnohaletou kariéru na znojemské radnici, poslední dvě volební období sedí za Komunistickou stranu Čech a Moravy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Její protikandidáti na ní oceňují především komunikační schopnosti a její snahu o řešení sociálních problémů. Vytýkají jí naopak její politickou příslušnost, nebo její rozhodnutí odejít z komunální politiky do Parlamentu.

„Zvažoval bych odchod z postu místostarostky Znojma, kterou úspěšně zvládala, výměnou za Poslaneckou sněmovnu, kde KSČM nemá tak silnou pozici mezi ostatními stranami,“ shrnul její poslanecký kolega a nyní volební rival Ladislav Skopal z ČSSD.

Proč do Senátu

Proč jste se vůbec, jako nynější poslankyně, rozhodla kandidovat do Senátu?

Důvody jsem měla dva. Prvním je, že naše strana má v Senátu poměrně malé zastoupení. Jsou tam jen tři komunističtí senátoři. Případným zvolením bych tedy posílila naše zastoupení i levici obecně.

Druhá věc souvisí s pracovním vytížením. Senát zasedá přeci jen méně, než poslanecká sněmovna. Pokud bych tedy byla zvolena, měla bych více času na práci v komunální politice, na kterou mi nyní zbývá poměrně málo prostoru. A to mě mrzí.

Jak budete, v případě svého zvolení, řešit vaši nynější práci?

Podle zákona bych musela složit poslanecký mandát, což bych udělala. Na mé místo by nastoupil stranický kolega, který ve volbách skončil za mnou.

S jakým programem chcete do senátních voleb jít, máte už nějaký volební program?

Týká se to samozřejmě regionu. Na Znojemsku chybí peníze, je tu vysoká nezaměstnanost, chybí pracovní příležitosti. Jde samozřejmě o celý komplex sociálních otázek. Ke zlepšení těchto věcí bych využila kontaktů, které jsem si za ty roky ve Sněmovně vytvořila.

Celostátní otázky

Zvednete ruku pro přímou volbu prezidenta v případě, že o ní Senát bude rozhodovat? Proč?

Jsem jednoznačně pro přímou volbu prezidenta. Osobně jsem zažila dvě volby prezidenta a byla bych ráda, aby si o hlavě státu demokraticky rozhodli všichni. Vím, že by to bylo náročnější po finanční i organizační stránce. Po tom všem, co jsem při volbě zažila, si myslím, že by to přesto bylo lepší. Bylo to nepříjemné, taktizovalo se o různých variantách ze zákona vyplývajících, možná se i kupčilo s hlasy.

Jste pro rychlé přijetí eura, nebo by si Česko mělo ještě aspoň nějakou dobu ponechat svou národní měnu?

Myslím si, že na přechod na euro ještě nejsme úplně připraveni. Problém vidím především v tom, že když se přepočítají mzdy v Česku na eura, tak budou v rámci celé unie velmi nízké.

Co považujete za nejdůležitější volební témata, ať už celostátní, nebo regionální?

Celorepublikově vidím velký problém v řešení energetické situace do budoucna. Zelení mají problémy s podporou jaderné energie. V budoucnu bude muset Česká republika energii nakupovat v zahraničí, okolní státy ale mají stejné problémy jako my. Osobně bych proto byla pro dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně. Netradiční zdroje získávání energie jsou hezké, ale celkově jde o zanedbatelné množství. Třeba větrníky na Znojemsku se mi vůbec nelíbí, do zdejší krajiny se nehodí. Až přestane být dotovaná výroba elektřiny ve větrných a solárních elektrárnách, tak se to v nich ani nevyplatí vyrábět.

Na Znojemsku pak za hlavní problém považuji nezaměstnanost. V republice jsme jedni z nejhorších. Podpora podnikání tady není příliš velká, a to ani přes proklamace současného vedení radnice.

Zvedla byste ruku pro americký radar v Brdech?

Ne. Tak, jak se mluvilo po listopadu 1989 o tom, že by k nám už neměla vstoupit noha cizího vojáka, tak s tím souhlasím i nadále. Měli bychom se poučit už z roku 1968 a cizí vojáky sem už nepouštět.

Vybavíte si nějakou veselou historku z natáčení, tedy z politiky?

Představte si jednání sněmovny, po sto osmapadesáté vystupuje doktor Rath a mluví o milenkách, neférově získaných penězích Topolánka a tak dále. Už asi po desáté odcházíme na deset minut ze Sněmovny, sociální demokraté si, spolu s ODS, berou přestávky. Mám toho tak akorát dost. Vystupuji ke „kec“ pultu a říkám, aby všichni dávali pozor. Ale oni se baví dál a neposlouchají mé argumenty, co zase řekneme lidem, že se nic ve sněmovně neudělalo. Tak jsem se na ně rozkřikla, že jsem učitelka a jsem zvyklá na klid, tak ať zavřou pusy a poslouchají. V televizi pak bylo jenom to, jak řvu, ať drží hubu. Ale ani jeden argument uveřejněn nebyl.

Životopis Marty Bayerové
Narozena 31. 5. 1956 jako nejmladší ze čtyř dětí. Rodiče hned po válce vstoupili do komunistické strany, čímž určili rodinné politické zaměření. Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu ve Znojmě vystudovala Přírodovědeckou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, obor matematika - fyzika. V letech 1980 - 1998 učila na Gymnáziu ve Znojmě. Během učitelské praxe složila doktorantskou zkoušku z fyziky a získala titul RNDr. Od komunálních voleb v roce 1981 byla členkou zastupitelstva a rady města Znojma. Jako zastupitelka nepřetržitě pracuje dosud. V roce 1998 byla zvolena místostarostkou, měla na starosti správu majetku města, hospodaření s byty, kulturu a školství a živnostenský odbor. V parlamentních volbách v roce 2002 byla zvolena do sněmovny Parlamentu ČR, v roce 2006 se stala poslankyní podruhé. Je členkou KSČM. Mluví německy, rusky a slovensky. Je členkou Českomoravské myslivecké jednoty a dozorčí rady Znojemského hroznu o.p.s. Záliby: příroda, fotografování, houbaření, pěstování květin, ochutnávání dobrých vín.

Problémy Znojemska

V poslední době se několikrát mluvilo o bioplynové stanici ve Velkém Karlově. Jistě jde o progresivní způsob výroby energie, podle mnohých ale Agrodružstvo Jevišovice při jejím provozu porušuje předpisy. Byla byste pro její zavření, tak jak k tomu vyzvali starostové okolních obcí?

Nevím úplně přesně, jaká je tam situace. Ve Velkém Karlově jsem byla při zahájení provozu bioplynové stanice a tehdy se to velmi propagovalo jako dobrá věc. Podobné zařízení ale samozřejmě musí splňovat veškeré normy. Nesmí jeho provozem trpět lidé v okolí. Na druhou stranu mám ale občas pocit, že v Česku stále panují takové averze k těm, kteří pracují a mají úspěch. Zcela určitě by se ale stížnosti lidí měly prošetřit a eventuální nedostatky odstranit.

Evergreenem Znojemska je špatný stav silnice do Pohořelic. Jaké by podle vás mělo být konkrétní řešení této věci? A mají vůbec politici ze Znojemska sílu na to, aby kompletní rekonstrukci silnice prosadili, když se jim to dosud nepodařilo?

Znojmo je druhé největší město v kraji a proto si zaslouží, aby mělo do Brna lepší spojení. Spousta lidí také do krajského města jezdí do práce a silnici využívají. Kdyby cesta vypadala jinak, a byla bezpečnější, třeba by do Brna mohlo jezdit pracovat i více lidí. Ale podle posledních zpráv se už kraj na opravu silnice chystá, tak snad se toho už brzy dočkáme. Nejlepším způsobem řešení pro budoucnost by určitě byly čtyři pruhy tak, jak je to zatím z Brna do Pohořelic.

Prosazování opravy silnice na Brno by ale nemělo být prioritou pouze politiků ze Znojemska, ale i těch krajských. Protože Brno by samo mělo mít zájem na tom, aby mělo kvalitní spojení s druhým největším jihomoravským městem. A kdyby kraj chtěl, tak už nová silnice dávno byla hotová. Asi jsou zatím důležitější záležitosti někde jinde.

Dalším bolavým místem je obchvat města Znojma. Teď se jeho stavba prakticky zastavila. Vidíte nějakého konkrétního viníka situace, že se začalo stavět už v momentě, kdy nebyly majetkově vyřešeny veškeré pozemky pod stavbou. To je pro každého běžného člověka, který chce cokoliv stavět, nepochopitelné.

Ono by to asi také každému, zvláště individuálnímu stavebníkovi, neprošlo. Tady ale vidím vinu i v zákonech, které to umožňují. Pokud existuje konkrétní veřejný zájem, tak by třeba vyvlastňovací řízení mělo probíhat rychle. A především by se vše mělo vyřešit dopředu.

Dá se z pozice politika ještě v tuto chvíli nějak pomoci v rychlejším řešení?

Po celou dobu jsme se snažili domluvit s majiteli zahrad, kteří je stále nechtějí prodat. Podle mě tam šlo už nakonec jen o peníze. A teď už jsou všichni zapřeni a nedá se s nimi hnout.

Podobná situace je i u znojemského autobusového nádraží? Tam se také na logickém řešení, což by podle mě byla rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží, nemůže vlastník dohodnout. Tentokrát s vedením radnice.

U těchto jednání jsem nebyla. Možná se s majiteli autobusového nádraží mělo jednat také jinak. Pro stavbu nového autobusového terminálu rozhodně nejsem.

Tam si ale myslím, že se ještě pořád dá dohodnout. Ustoupit by ovšem musely obě strany. Jak vlastník pozemků, tak město. Je ovšem nelogické, aby byla dvě autobusová nádraží vedle sebe.

Čeho si osobně považujete nejvíce z toho, co jste ve veřejném životě dosáhla?

Především toho, že i dvacet let po změně politické situace si lidé váží členů komunistické strany a volí je. A že jsem snad i já přispěla k tomu, že se strana udržela na tuzemské politické mapě.

Osobně si více cením toho, co jsem udělala v komunální politice, než v té celostátní. A to jsem zařizovala vše, od chovu kalifornských žížal, po návštěvu prezidenta ve Znojmě.

Máte ve své pomyslné politické skříni nějakého kostlivce, kterého byste se ráda zbavila?

To je právě silnice ze Znojma do Pohořelic. Se snahou o její opravu jsme začali a nedovedli jsme lidi na ministerstvech a jinde přesvědčit o tom, jak je rekonstrukce důležitá.

A strašně špatně se řeší i podpora zaměstnanosti, hrozně ráda bych pomohla třeba tomu, aby se na Znojemsku vybudoval nějaký zemědělský zpracovatelský podnik. Tím by se pomohlo místním zemědělcům.

Kolik peněz chcete do volební kampaně dát? Kdo vás bude sponzorovat a jakými částkami?

Část peněz dostanu ze stranické pokladny, částečně si kampaň budu platit sama. A bude v tom i podpora od některých místních podnikatelů. Nebudu je ale jmenovat, protože by si to asi nepřáli. Celkově půjde o částku v řádu stovek tisíc korun.

Příště: kandidát na senátora za SNK Evropští demokraté Josef Molín
ANKETA: Jaké jsou silné stránky Marty Bayerové a co udělala špatně? (Ptali jsme se kandidátů na post senátora)
Josef Molín (SNK)
1) Martu Bayerovou považuji za silnou osobnost, oblíbenou spoluobčany, schopnou rozumět a pomáhat lidem.
2) Necítím potřebu kritizovat a radit soupeřům, jak se chovat v konkrétních situacích volební kampaně.
Petr Nezveda (ODS)
1) Dokáže obloudit i ministra financí Kalouska v Poslanecké sněmovně.
2) Jako moje učitelka na gymnáziu mi dala několikrát dvojku.
Jiří Peřinka
1) Jako vystudovaná učitelka má dobrou výřečnost a díky tomu s kýmkoliv naváže kontakt.
2) V politickém životě bych jí vytkl odchod z komunální politiky do parlamentu. Podle mě je velice silnou osobností v komunálu.
Tomáš Rothröckl (Strana zelených)
1) Znám ji jako pracovitou a oblíbenou stálici znojemské politiky, do které vnáší ženský princip – a to je dobře.
2) Setkávání s ideologií její strany mi evokuje stále mladý Čapkův článek Proč nejsem komunistou. Paní Bayerová nevstoupila do dobré strany.
Ladislav Skopal (ČSSD)
1) Je ženou velice pracovitou, má velmi dobré komunikativní schopnosti. Má za sebou silnou členskou základnu KSČM. Ovládá komunální politiku.
2) Zvažoval bych odchod z místa místostarostky Znojma, výměnou za Poslaneckou sněmovnu.
Jiří Stanislav (ČSNS)
1) Má vynikající schopnost plnit svoje sliby a nebo se omluvit, když se to nezdaří. Má zájem pomáhat všude tam, kde vidí sociální a ekonomické problémy.
2) Je členkou strany, která se dosud nevyrovnala se svou minulostí. V Polsku a Maďarsku to dokázali.
Alois Vybíral (KDU-ČSL)
1) Je známou političkou a bývalou učitelkou. Navíc je žena, což je do značné míry také výhoda.
2) V polovině poslaneckého mandátu chce přeběhnout do šestiletého mandátu senátora. Proč? Za jejího působení nedošlo ke zlepšení dopravní dostupnosti na okrese.