Jako třetího kandidáta na post senátora za Znojemsko představujeme nynějšího starostu města Znojma Petra Nezvedu. Ten musel po svém nástupu odrážet kritiku svého dřívějšího vlastního podnikání ve Znojmě, vazeb na brněnské firmy, příliš tvrdého přístupu k řešení některých místních problémů či svých politických přestupů. Jedno mu ale neupírají ani jeho protivníci: Znojmo dokázal za necelé dva roky svého starostování oživit a zviditelnit v rámci celé země.

Proč do Senátu

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?
Za necelé dva roky, co jsem starostou, jsem poznal, že je řada zákonů, které nevycházejí z potřeb měst a obcí. Spousta právních norem obce naopak otravuje, zatěžuje a je špatně vymahatelných. To bych chtěl změnit. S ostatními starosty v regionu se shodujeme, že Znojemsko konečně potřebuje někoho, kdo by Praze řekl, co nás tady na jihu Moravy tíží. A měl by to být někdo, kdo to umí říct nahlas.

Co znamená váš předvolební slogan: Znojemsko do prvních řad?
Znojemsko patřilo v různých dobách k významným centrům. Teď je o něm málo slyšet. Z Prahy, a mnohdy i z Brna, je sem daleko. Často je to o tom, jak je o regionu slyšet. Chtěl bych dostat Znojemsko do první řady. Region je řadu let jen jakousi Popelkou. Znojmo se nám za dva roky podařilo hodně zviditelnit. Co se povedlo tady, chci i pro celý region.

V případě vašeho zvolení senátorem: zůstanete i nadále na postu starosty města Znojma?
V Senátu byly a jsou na dvě desítky starostů a primátorů, kteří vykonávají současně funkci senátora. Je neoddiskutovatelným faktem, že nejedny dveře na důležitých úřadech se senátorovi otevřou mnohem snáz než starostovi. Ještě důležitější je skutečnost, že starosta žije každodenní praxí veřejné správy a své aktuální poznatky může jako senátor okamžitě přenést na parlamentní půdu. Já v tom vidím obrovskou šanci pro náš region.

Celostátní otázky

Zvednete ruku pro přímou volbu prezidenta v případě, že o ní Senát bude rozhodovat? Proč?
Jsem pro přímou volbu, a to proto, že hlavu státu by lidé měli volit přímo. Druhým argumentem je skandální průběh poslední volby prezidenta, který ukázal, jak i poslanecká sněmovna a Senát dokáží znevážit takhle důstojnou záležitost.

Jste pro rychlé přijetí eura, nebo by si Česko mělo ještě aspoň nějakou dobu ponechat svou národní měnu?
V názoru na přijetí eura se odlišuji od oficiálního stanoviska ODS, byl bych pro rychlejší přijetí evropské měny. Sedmdesát procent hrubého domácího produktu tvoří export a když vidíme, jaké problémy teď mají čeští vývozci kvůli silné koruně, tak je to jeden z argumentů pro rychlé přijetí eura.

Co považujete za nejdůležitější volební témata, ať už celostátní, nebo regionální?
Evergreenem mezi tématy je nezaměstnanosti, ale tu jako předvolební téma používat nechci. Všichni o ní mluví pořád dokola a nic se neděje. Podívejte se na Znojmo – moji předchůdci tvrdili, že do města nedokážou přilákat nové investory. Příští rok uvedeme do provozu novou průmyslovou zónu o výměře patnácti hektarů. Tématem je určitě dopravní napojení Znojma. Nikdo ale nemluví o železnici. Znojmo má po železnici katastrofální spojení s Brnem i Prahou. A přitom železnici by měla patřit budoucnost. Pokud by existovala zcela nová moderní trať, tak by se ze Znojma jezdilo do Brna čtyřicet minut.

U těch celostátních témat asi nejen mě trápí morálka našich zákonodárců. Politika je přece práce jako každá jiná. Poslanci a senátoři jsou zaměstnanci voličů a musejí ze své práce skládat účty. Podívejte se na poslance, kolik z nich má neomluvené absence, ale na jejich platu se to nijak neprojeví. Prošlo by něco podobného komukoliv jinému, ať už pracuje kdekoliv?

Zvedl byste ruku pro americký radar v Brdech?
Jsem pro, i když vím, že veřejné mínění je rozpolceno. Radar vnímám jako příspěvek Česka k celoevropské bezpečnosti. V posledních letech jsme mohli propadat dojmu, že Evropa je bezpečná. Tento omyl může dobře ilustrovat ruská invaze do Gruzie, kterou nikdo moc nečekal. A právě na případu Ruska je vidět, že je potřeba myslet dopředu. Rusko nám předvedlo, kam a jak se chce ubírat. Jeho protesty proti radaru proto nelze brát jako argument.

Vybavíte si nějakou veselou historku z natáčení, tedy z vašeho politického života?
Politika není zrovna záležitost k popukání a já se snažím brát problémy voličů vážně. Ale jednou se mi stalo, že jsem potkal starší manžele, kteří mě oslovili a hovořili se mnou s velkou úctou. Tak jsem se začal tetelit, že se jim asi líbí, jak vykonávám funkci starosty. Teprve po chvíli vyšlo najevo, že si mě spletli se známým moderátorem Romanem Šmuclerem. Zasmáli jsme se, ale byla to pro mě i poučná zpětná vazba.

Životopis Petra Nezvedy
Petr Nezveda se narodil v roce 1967 v Třebíči, odmala ale žije ve Znojmě. V roce 1985 maturoval na znojemském gymnáziu, v roce 1990 absolvoval Fakultu elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně. Je podruhé ženatý, má tři syny.
Od roku 1991 podnikal v oblasti kancelářské a výpočetní techniky a v reklamě a marketingu. V roce 2001 se stal obchodním ředitelem firmy zaměřené na pořádání kulturních akcí, od roku 2003 byl místopředsedou představenstva akciové společnosti pro správu nemovitostí.
V letech 1997-1998 byl členem ODS, poté přestoupil do Unie svobody. V roce 2003 se vrátil do Občanské demokratické strany. Nyní je předsedou oblastního sdružení ve Znojmě a členem regionální rady jihomoravské krajské organizace ODS.
Ve volebním období 2000-2004 byl zvolen zastupitelem Jihomoravského kraje a předsedou Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost krajského zastupitelstva.
Od prosince 2006 je starostou města Znojma, při své funkci byl krátce pověřen i řízením Znojemské Besedy. Je předsedou sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko, jednatelem Znojemské tepelné společnosti, předsedou Znojemského regionálního rozvoje, členem dozorčí rady Vodárenské akciové společnosti.
Důležité jsou pro něj rodina, smysluplná práce a uznání.

Problémy Znojemska

V poslední době se několikrát mluvilo o bioplynové stanici ve Velkém Karlově. Jistě jde o progresivní způsob výroby energie, podle mnohých ale Agrodružstvo Jevišovice při jejím provozu porušuje předpisy. Byl byste pro její zavření, tak jak k tomu vyzvali starostové okolních obcí?
Je jasné, že jestliže někdo uvedl do provozu bioplynovou stanici v rozporu s předpisy, tak je nutné to razantně vyřešit. Postup je jasný. Dát lhůtu k nápravě, a pokud k ní nedojde, tak zastavit provoz. Zákony platí pro každého.

Evergreenem Znojemska je špatný stav silnice do Pohořelic. Jaké by podle vás mělo být konkrétní řešení této věci? A mají vůbec politici ze Znojemska sílu na to, aby kompletní rekonstrukci silnice prosadili, když se jim to dosud nepodařilo?
V tuto chvíli není reálné mluvit o čtyřpruhu, ani o třech pruzích. Ředitelství silnic a dálnic má schválený investiční záměr na kompletní rekonstrukci dvouproudé silnice do Brna. Je potřeba tlačit na to, aby bylo co nejrychleji hotovo alespoň toto. Každá debata o více pruzích by opravu silnice jen oddálila.

Dalším bolavým místem je obchvat města Znojma. Teď se jeho stavba prakticky zastavila. Vidíte nějakého konkrétního viníka situace, že se začalo stavět už v momentě, kdy nebyly majetkově vyřešeny veškeré pozemky pod stavbou. To je pro každého běžného člověka, který chce cokoliv stavět, nepochopitelné.
Nebyl jsem při tom, když se o stavbě rozhodovalo. Město navíc není investorem. Situace s majiteli zahrad je už nyní natolik vyhrocená, že dohoda není možná. Někomu jde o to zastavit obchvat za každou cenu, někomu prostě o peníze. Nevím, co koho vedlo k tomu, že stavbu odstartoval, když ještě nebyly pozemky vyřešeny. Mohu se domýšlet, že si někdo řekl, že když začne stavět, tak těch pár lidí ustoupí. A mohla tam být i motivace politická. Samozřejmě není dobře, když máme kus silnice odnikud nikam, který slouží bruslařům.

Dá se z pozice politika ještě nějak pomoci v rychlejším řešení?
Jako senátor bych rozhodně jednal s ministrem dopravy, aby vyvinul daleko větší tlak na své podřízené složky, které patovou situaci způsobily.

Podobná situace je i u znojemského autobusového nádraží. Tam se také na logickém řešení, což by podle mě byla rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží, nemůže vlastník dohodnout. Tentokrát s vedením radnice.
Stávající autobusové nádraží není v majetku města a my tedy nemůžeme rozhodovat o tom, co se tam bude dít. Nevidím vůli vlastníka, jak problém řešit. Situace u starého autobusového nádraží je prostě zablokovaná. Doprava na ulici Dr. Horákové je ale dlouhodobě neúnosná, a proto radnice začala jednat o alternativách. Nemohli jsme dál čekat na zázrak. Ve hře je stále více variant, zpracovává se projektová dokumentace. Chceme to řešit co nejrychleji.

Čeho si nejvíce považujete z toho, co jste ve veřejném životě dosáhl?
Toho, že se Znojmo probudilo k životu a je více vidět. Jednotlivých příkladů jsou desítky. Znojmo se může pyšnit rozsáhlou rekonstrukcí chodníků, čistějšími ulicemi, podařilo se získat desítky milionů korun z evropských fondů, vzniká nová průmyslová zóna, přibývají turisté. Takhle bych mohl pokračovat, ale myslím, že pravidelní čtenáři Deníku jsou o nich dobře informováni.

Máte ve své pomyslné politické skříni nějakého kostlivce, kterého byste se rád zbavil?
Nevím o žádném zásadním kostlivci. Moje životní krédo je, že všechno jde a všechno se dá řešit.

Kolik peněz chcete do volební kampaně dát? Kdo vás bude sponzorovat a jakými částkami?
Předpokládám, že kampaň bude celkem stát kolem jednoho a půl milionu korun. Značná část prostředků pochází z centra ODS, zbytek poskytnou sponzoři a podporovatelé.

Příště: kandidát na senátora za Stranu důstojného života Jiří Peřinka

ANKETA: JAKÉ JSOU SILNÉ STRÁNKY PETRA NEZVEDY? CO NAOPAK UDĚLAL ŠPATNĚ?

Marta Bayerová (KSČM)
1) Petr Nezveda je v politice ještě velmi krátce, je velmi sebevědomý a věří si.
2) Měl se víc učit, aby ode mne na gymnáziu nedostával dvojky.
Josef Molín (SNK – ED)
1) Představuje schopného, vzdělaného a v komunálním ohledu rychle se etablujícího politika. Vzhledem k jeho mládí lze očekávat vrcholení těchto jeho kvalit i politických ambicí.
2) Kritická hodnocení svých soupeřů neposkytuji.
Jiří Peřinka (Nezávislí sociální demokraté)
1) Jeho silnými stránkami jsou jeho relativní mládí, poskytnuté možnosti prezentace jeho postavení a finance
2) Netakticky a nekoncepčně řešil otázku městských bytů.
Tomáš Rothröckl (SZ)
1) Nikoliv výhradně díky výsledkům své práce uměl najít cestu, jak si zajistit mediální pozornost.
2) Jeho někdejší přestup z ODS do US a pozdější návrat do ODS na mne nepůsobí důvěryhodně. Účelovost jeho chování se neprojevila jen v aktu malého politického turismu.
Ladislav Skopal (ČSSD)
1) Silnou stránkou Petra Nezvedy je pozice starosty města Znojma, ze které může těžit jak postavením, tak finančně.
2) Na rozdíl od pana starosty bych dělal politiku pro všechny, nikoli jen pro určité cílové skupiny.
Jiří Stanislav (ČSNS)
1) Umí využít volebních financí ODS velmi dobře ke své propagaci. Bohužel, jeho strana je od začátku prošpikována mrtvými sponzory i dalšími finančními podvody.
2) ODS chce za každou cenu ovládnout Senát, aby si tam v klidu mohli bačovat.
Alois Vybíral (KDU–ČSL)
1) Umí si naklonit místní média. Dokáže si zavázat spolupracovníky. Jde tvrdě za svým cílem. Podařilo se mu rozdělit koaličního partnera.
2) Před volbami utekl od bytového problému. Je otázka, je–li pro Znojemsko dobré, že v případě zvolení zůstane i starostou.