„Autor je americký odborník na takzvanou pátou koaliční válku a ve své nové monografii přináší dosud největší knižní zpracování tématu bitvy u Znojma v červenci 1809 v anglicky psané literatuře. Práce čerpá z autorova výzkumu v dolnorakouských a jihomoravských archivech,“ řekl ke knize historik znojemského Jihomoravského muzea Jiří Kacetl.

Pětisetstránkovou knihu vydalo britské nakladatelství Pen and Sword. Gill již dříve vydal například třísvazkovou historii celého tažení roku 1809.

Stav kapličky u znojemského letiště před a po opravě.
Kaplička u letiště září po opravách novou fasádou