Před polednem se organizátoři a návštěvníci znojemského festivalu sešli se svými protějšky z blízkého dolnorakouského Retzu, kde o víkendu končil tamní literární a divadelní festival. „Sešli jsme s tradičně na vyhlídce Heiliger Stein za Hnanicemi. Převzali jsme od našich přátel symbolickou kulturní štafetu v regionu, večer zase hosté z Retzu nechyběli u nás ve Znojmě na zahajovacím koncertu," popsal president festivalu Jiří Ludvík.

Na oblíbenou vyhlídku kousek za hranicí mezi Hnanicem a Mittleretzbachem přišly a přijely desítky lidí ze Znojemska i z Retzu. V příjemné předpolední atmosféře odpočívali, poslouchali cimbáku, nebo se se sklenkou znojemského či dolnorakouského vína procházeli po vyhlídkové terase, kterou Rakušané postavili nad odkrytými základy někdejšího poutního kostela ar rozhlíželi se do kraje mezi Šatovem a Retzem.

Večer pak devátý ročník festivalu otevřel svůj hlavní hudební program. „Letošní ročník je poslední před tím, než začneme s uměleckým ředitelem Romanem Válkem náš festival označovat za tradiční" poznamenal zlehka v krátkém úvodním slově Ludvík.

Pak na podium přišli mladí filharmonici z Vinohradského symfonického orchestru se svým šéfdirigentem Milanem Bouškem. „Soubor, který působí na české hudební scéně čtvrtým rokem tvoří zejména mladí hudebníci a to jak amatéři, tak studenti a absolventi konzervatoří. Tím orchestr dosahuje téměř profesionální úrovně hry, kterou vysoce oceňuje laická i odborná veřejnost," představila orchestr mluvčí festivalu Jana Příkazská.

V hlavním díle programu, Mozartově koncertu pro klavír a orchestr č. 20 d-moll vystoupil s vinohradskými symfoniky klavírista Jan Bartoš. V druhé části koncertu pak zazněla Rossiniho předehra k Italce v Alžíru, zhudebnění Goetheho básně Klid moře a šťastná plavba od Felixe Mendelssohna- Bartholdyho a Beethovenova předehra k Egmondovi.