„Vybrali jsme pikantního spisovatele Giovanniho Boccaccia, který přesně před šesti sty šedesáti lety začal psát svůj slavný román Dekameron,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Věra Mašková. Pracovníci znojemské knihovny uspořádali už dříve podobné akce pro děti. ty se nesly ve zcela jiném duchu a nesly název Noc s Andersenem. „Na březen jsme připravili dva projekty,“ nastínila Mašková.

V plánu je jedenáctý ročník Internetu pro znevýhodněné skupiny, který zahrnuje besedy pro děti a školy. při nich se zájemci naučí vyhledávat na internetu potřebné informace. „Novou iniciativou v rámci letošního ročníku je Týden čtení. V něm budeme číst z knih oblíbených autorů, studenti a žáci uvedou své literární práce,“ dodala Mašková.