Mezi obrázky jsou i krajinky z okolí Šatova či Hevlína. „Projekt je sondou do příhraničních oblastí v době, kdy pevně stanovená hranice ztratila vstupem ČR do Schengenského prostoru svůj význam, a vytvořil se jeden prostor, kde ale zůstávají připomínky minulých epoch.

Pohyboval jsem se v několika příhraničních oblastech, které byly postiženy zásahy jak v době válečně, tak po roce 1948. Jsou to Slavonie, Mikulov, Šatov a Hevlín. Vše hraniční obce a místa v jejich okolí, která byly léta v objetí strachu a vždy stála v první linii. Fotografie jsou výsledkem sledování a uvažování o proměnách, ke kterým zde z nejrůznějších důvodů docházelo a stále dochází,“ popsal vystavená díla jejich autor. Výstavu spolupořádá České Centrum ve Vídni a směřuje k symbolickým devítkám letošního roku.