Ve výstavních sálech Domu umění kurátoři pro návštěvníky připravili řadu uměleckých předmětů. Kromě archeologických nálezů z hostince U Zlatého vola na Horním náměstí, zde zájemci uvidí například i zkameněliny třetihorních ryb, položky z Obornyho herbáře nebo vycpaninu orla a lebku jeskynního medvěda.

K oslavě významného jubilea vydalo muzeum i sborník, který podrobně mapuje historii jednotlivých oddělení a sbírek. „K vidění toho bude jistě dost. V muzejních fondech se v současné době nachází více než tři sta tisíc sbírkových předmětů. Muzeum se během své dlouhé historie postupem času vyvinulo ve vlastivědnou a vědeckou instituci,“ řekl historik Jihomoravského muzea Jiří Atweri.

Muzeum nabízí stálé expozice na hradě, které jsou spojené s prohlídkou rotundy, v minoritském klášteře a Domě umění. „Taky spravuje Památník Prokopa Diviše v Přímětcích a během sezony je veřejnosti zpřístupněná zřícenina Cornštejn,“ dodal historik.

Muzeum spolupracuje s českými i zahraničními institucemi. „V tomto roce se také uskutečnil v Domě umění již osmadvacátý cyklus pravidelných přednášek, kterého se kromě pracovníků muzea účastní i špičkoví odborníci působící mimo hranice okresu,“ uvedl Atweri.

Jubilační výstavu mohou návštěvníci v Domě umění zhlédnout až do konce srpna.