V kategorii výtvarného umění získala první místo a odměnu sedmdesát tisíc korun restaurátorská obnova fresek v brněnském kostele svatého Leopolda, v kategorii drobných staveb brala první příčku a odměnu padesát tisíc korun kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého ve Znojmě.

Odborná porota vybírala celkem z pětačtyřiceti nominovaných památek. „Mimo běžné kategorie byla vyhlášena i Cena veřejnosti, ve které každý mohl hlasovat pomocí SMS. Lidé odeslali přesně 13 282 hlasů. Nejvíce jich obdržela Římskokatolická farnost Blížkovice se svou památkou kostel svatého Bartoloměje, a to 3 908 hlasů. Získala také odměnu šedesát tisíc korun," sdělil náměstek hejtmana František Lukl.

Zástupci Jihomoravského kraje udělili také titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Za trvalý zájem, vytrvalost a obětavost při péči o kulturní památky v kraji byl vyznamenaný Michal Doležel. K titulu patří i odměna pětadvacet tisíc korun. „Náš kraj je posetý řadou památek. Je naší povinností pečovat o odkaz našich předků," doplnil Lukl.

Nejlépe opravená památka roku 2020:
velké stavby: Keramická továrna Kocanda, Kravsko (Znojemsko)
výtvarné umění: restaurátorská obnova fresek v kostele svatého Leopolda, Brno
drobné stavby: kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého, Znojmo
cena veřejnosti: kostel svatého Bartoloměje, Římskokatolická farnost Bížkovice (Znojemsko)
Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji: Michal Doležel